Industri 4.0: Møde 3 - Workshop: Det optimale samarbejde mellem produktionsvirksomhed og teknologileverandør

Er du produktionsvirksomhed, som står over for en snarlig digitalisering? - Eller IT-virksomhed med produkter og teknologier, som kan anvendes til værdiskabende digitalisering af små og mellemstore produktionsvirksomheder? Så kom med på vores temarække om Industri 4.0, hvor vi i samarbejde med AAU Smart Production sætter fokus på, hvordan vellykket digitalisering kan fremtidssikre de danske produktionsvirksomheder.


Det tredje møde i BrainsBusiness og AAU Smart Productions temarække om Industri 4.0 har form af en workshop, hvor produktionsvirksomheder og teknologivirksomheder i fællesskab samarbejder om at løse en konkret digitaliseringsudfordring. Målet er at skabe fælles forståelse for hinandens udfordringer, behov og kompetencer for derigennem at facilitere vellykkede samarbejder omkring digitalisering af de deltagende produktionsvirksomheder.

Vi sætter bl.a. fokus på følgende spørgsmål:

  • Hvordan forstår man som produktionsvirksomhed alle de muligheder, teknologileverandørerne tilbyder?
  • Hvordan forstår man som teknologileverandør de udfordringer - praktiske, strategiske og HR-mæssige - produktionsvirksomhederne står over for?
  • Hvordan bygger man bro og skaber forståelse mellem de to parter, så outcome er en vellykket digitalisering og styrket produktionsvirksomhed?

 

Målgruppen for dette arrangement er produktionschefer, PTA og ingeniører samt repræsentanter for IT-virksomheder, som leverer Industri 4.0-teknologier.

Program

Registrering og kaffe

Velkomst ved BrainsBusiness og AAU Smart Production

Case: Samarbejde mellem produktionsvirksomhed og IT-virksomhed - TBA

Workshop ledet af Jesper Thinnesen, AAU Match


Dette er tredje arrangement ud af en række på tre, hvor vi sætter fokus på strategisk anvendelse af Industri 4.0 i produktionsvirksomheder. Første arrangement afholdes den 25. januar og sætter fokus på, hvordan man som virksomhed bliver parat til Industri 4.0, samt hvilke potentialer der ligger i digitaliseringen, og andet arrangement afholdes den 1. marts og sætter fokus på, hvordan man gør virksomhedens medarbejdere parate til digitalisering af virksomheden.

Arrangementerne afholdes i samarbejde med AAU Smart Production


Om Industri 4.0

Industri 4.0 kaldes for den fjerde industrielle revolution og er baseret på digitalisering. En enorm mængde af nye, hurtigere og billigere teknologier er nu tilgængelige for virksomheder, som kan udnytte dem til nye produkter, processer og services i en fleksibel og effektiv produktion, som smidigt kan tilpasses slutkundens behov i et marked i stadig forandring.

Avancerede robotter, cloudløsninger, 3D-printere, sensorer, måleudstyr og augmented reality er nogle af de teknologier, som bliver nævnt, når talen falder på Industri 4.0. Nogle af teknologierne har været på banen længe, mens andre stadig er ved at modnes. Det særlige ved Industri 4.0 er, at teknologierne i disse år sættes sammen i nye kombinationer og danner de såkaldte cyber-physical systemer. Det er fysiske enheder udstyret med en computer, der gør enheden i stand til bl.a. at opfange og kommunikere data samt styre eksempelvis produktionssystemer. Der er således tale om en sammenkobling af den fysiske verden og den digitale verden. 

Digitalisering i virksomhederne kan skabe værdi i form af f.eks. mere effektive processer og færre fejl i produktionen, helt nye produkter eller helt nye beslutningsgrundlag. Industri 4.0 er altså ikke en komplet automatisering af virksomhederne, som overflødiggør alle medarbejderne, men derimod en automatisering af nogle arbejdsprocesser og værdifulde redskaber i medarbejdernes hverdag, hvad enten der er tale om hjælp til tunge løft på lageret, slidende bevægelser i produktionslinjen eller optimeret beslutningsstøtte til ledelsen, når forretningskritiske beslutninger skal træffes.

 

Fakta om arrangementet

Dato:
17. april 2018

Tilmeldingsfrist:
12. april 2018

Tid:
08.30-11.30

Sted:
Restaurant Skovbakken i Aalborg Zoo, indgang fra Faunavej.

Pris:
Gratis for medlemmer af BrainsBusiness, it-forum og MADE. Pris for ikke-medlemmer: 500 kr ex moms. No-show gebyr ved afmelding senere end kl. 12.00 dagen inden DKK 500.

Kontakt navn:
Jens Erik Pedersen

Kontakt e-mail:

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Vi samler en lang række af Nordjyllands stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet      Region Nordjylland      Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Nordjylland      Aalborg Kommune