Cases: IKT in action

 

Har du tænkt over, hvilken rolle IKT spiller i din hverdag - eller hvad det vil komme til at betyde i fremtidens samfund? På siderne her kan du læse en række gode historier fra det nordjyske IKT-miljø - og måske blive inspireret til, hvordan IKT kan gøre en forskel i din hverdag.

 

> Klik her for at se en emneoversigt, hvovr artiklerne er opdelt efter vores 10 styrkeområder


Dansk forskningsprojekt skal slippe kræfterne i 4G LTE løs

Dansk forskningsprojekt skal slippe kræfterne i 4G LTE løs

Et nyt dansk projekt med udspring fra Aalborg Universitet skal forbedre fremtidens smartphones.


Nyt forskningsprojekt skal sikre, at vi kan stole mere på vores vindmøller

Nyt forskningsprojekt skal sikre, at vi kan stole mere på vores vindmøller

Et nyt forskningsprojekt skal ud fra få informationer om vindforhold udvikle værktøjer, der både kan give bedre afkast på vindmøller samt minimere risikoen for svigt og havari. Projektet er et samarbejde mellem EMD International A/S, Aalborg Universitet og Højteknologifonden.


Skal udvikle intelligent energistyring til it

Skal udvikle intelligent energistyring til it

Det EU-støttede forskningsprojekt SENSATION skal hjælpe virksomheder til at udvikle indlejrede systemer, der bruger mindre strøm - blandt andet fordi de er programmeret til at være mest aktive, når de fx kan høste energi fra solceller.


Forskersamarbejde gav Futarque nye muligheder

Forskersamarbejde gav Futarque nye muligheder

Aalborg-virksomheden Futarque er en af fem private jysk-fynske virksomheder, der har samarbejdet med medieforskere fra Aalborg Universitetet om udvikling af programmer og teknologier til fremtidens tv i projektet BID-tv. Samarbejdet gav virksomheden et unikt indblik i brugernes ønsker til fremtidens TV-teknologi.


Smart brug af GPS-data afslører trafikprop-problemer

Smart brug af GPS-data afslører trafikprop-problemer

1,2 milliarder GPS-målinger fra taxakørsel og sygetransporter bliver nu brugt til at kortlægge problemer med bilkøer og trafikpropper på det danske vejnet. Dataloger fra Aalborg Universitet bruger dagsaktuelle målinger til at skabe et offentligt tilgængeligt overblik på nettet, som kan hjælpe den enkelte bilist og gøre samfundsdebatten om trængselsproblemer mere kvalificeret.


Forskningsprojekt på AAU forbedrer synlighed af nordjyske virksomheder

Forskningsprojekt på AAU forbedrer synlighed af nordjyske virksomheder

Der er succes bag forskningsprojektet ”Succesfuld International Digitalisering” fra AAU, som tilsyneladende har taget fat i en problemstilling, mange virksomheder står overfor i dag – nemlig hvordan man skaber bedre synlighed online. Allerede fra projektets begyndelse har der været en enorm interesse blandt nordjyske virksomheder for at blive involveret. Tiltaget skal være med til at styrke nordjyske virksomheders grundlag for vækst.


På vej mod nyt produkt

På vej mod nyt produkt

Et samarbejde med forskerne på Center for Indlejrede Software Systemer (CISS) på Aalborg Universitets Institut for Datalogi kan måske i fremtiden føre til et nyt, bredere produkt til softwaretest hos virksomheden CIM Software Testing A/S i Støvring.


Styr på trafikken

Styr på trafikken

Et storstilet nordjysk projekt om intelligente trafiksystemer har givet liv til en af de mange mindre højteknologiske virksomheder, der spirede frem efter lukningen af en række større mobilvirksomheder i Nordjylland. Inntrasys ApS hedder virksomheden, der sammen med Aalborg Universitet og virksomheden GateHouse er kernepartnerne i projektet ved navn ITS Platform.


Bagage på rette tid og rette sted

Bagage på rette tid og rette sted

Lyngsoe Systems A/S i Aars har store forventninger til projektet BagTrack, som virksomheden har sat i værk sammen med bl.a. Aalborg Universitet, Aalborg Lufthavn, SAS og den internationale luftfartsorganisation IATA. Håbet er, at resultatet vil føre til en revolution af bagagehåndtering over hele verden – med besparelser for flyselskaber og lufthavne og mere sikkerhed for, at kufferter når frem til tiden, til følge.


Verdensførende teknologi får et skud nytænkning

Verdensførende teknologi får et skud nytænkning

Hvis man vil fastholde sin førerposition, er man nødt til at tænke nyt. Derfor har Asetek gennem AAU Matchmaking etableret et samarbejde med Aalborg Universitet, som gennem nye materialer, moderne teknologier og radikale idéer skal gøre virksomheden klar til fremtidens konkurrence.


Rekruttering gennem praktikforløb

Rekruttering gennem praktikforløb

Hos IT-virksomheden TARGIT A/S har man helt klare mål med at tage praktikanter fra Aalborg Universitet ind i virksomheden: dels får man tilført ny viden og nye vikler på de problemstillinger, de studerende arbejder med, og dels giver praktikforløbet virksomheden mulighed for at se potentielle nye medarbejdere an.


Interessegruppe fører til produktprototype

Interessegruppe fører til produktprototype

Virksomheden SKOV A/S i Glyngøre fik værdifuld viden om slutbrugerens behov, da to studerende fra AAUs Produkt- og Designpsykologiuddannelse lavede projekt om et af virksomhedens nye produkter; en brugergrænseflade til et styringssystem til klimaanlæg. Kontakten blev skabt gennem et arrangement i en af InfinITs interessegrupper.


Styr på hverdagen – og større kapacitet

Styr på hverdagen – og større kapacitet

Én akademiker blev hurtigt til flere, da Per Allerup fra enkeltmandsvirksomheden SEO Nord i Frederikshavn i foråret 2011 søgte en ny medarbejder. Ansættelsen af Lene Christiane Jensen, der er Cand.mag. i Kultur, Kommunikation og Globalisering fra Aalborg Universitet, har ført til, at virksomheden nu også har to studentermedhjælpere fra AAU ansat - med stor succes.


Fra interessegruppe til EU-projekt

Fra interessegruppe til EU-projekt

Hos Seluxit ApS i Aalborg har man i flere år deltaget i faglige netværk, interessegrupper og forskningsprojekter i samarbejde med Aalborg Universitet. Senest er virksomheden kommet med i et stort internationalt EU-projekt med partnere fra Spanien, Portugal, Italien og Irland.


Netværk gavner forretningen

Netværk gavner forretningen

For Jens Rønholt, direktør for Retail Planit A/S i Hjørring, der leverer softwareløsninger til detailhandlen, er der ingen tvivl: deltagelse i faglige netværk er både givtigt og spændende. Gennem netværket Vækst på Toppen kom han med i et af regionens største faglige netværk; BrainsBusiness ICTNORCOM – netværket, der samler alle Nordjyllands IKT-interessenter.


Øget brugervenlighed af svejsemaskiner

Øget brugervenlighed af svejsemaskiner

Deltagelse i en temadag om usability og interaktionsdesign afholdt af innovationsnetværket InfinIT førte Martin Damgård Jensen, der på daværende tidspunkt læste Produkt- og Designpsykologi på Aalborg Universitet, sammen med virksomheden Migatronic A/S, som producerer svejseudstyr – til stor glæde for begge parter.


Netværk viser vejen til nye markeder

Netværk viser vejen til nye markeder

I fokusnetværket Intelligent Logistik Netværk under BrainsBusiness ICTNORCOM har otte nordjyske virksomheder i samarbejde med AAU lavet et såkaldt Technology Roadmap for at få overblik over, hvordan teknologier og metoder inden for intelligent logistik kan anvendes i sundhedssektoren.


Hjælpende hånd til opfinder

Hjælpende hånd til opfinder

Kan en hands-on opfinder få hjælp på AAU? Svaret er et klart JA, viser samarbejdet mellem opfinder Hans Holst-Hansen og den ph.d.-studerende Maxine Kwan. Samarbejdet, der kom i stand efter kontakt til Mariagerfjord Erhvervsråd, har ført til, at Hans Holst-Hansens opfindelse nu er kommet på markedet.


Smarte løsninger til nordjyske virksomheder

Smarte løsninger til nordjyske virksomheder

Projektet SmartCampus AAU, der har rod på Aalborg Universitets Institut for Datalogi, kobler forskning og produkter tæt sammen i et parløb, hvor universitetets forskning afprøves og fintunes i sammenhæng med de deltagende virksomheders eksisterende produkter og teknologier.


Nye oplevelser i Fårup Sommerland

Nye oplevelser i Fårup Sommerland

Fire grupper af studerende har i foråret 2011 samarbejdet med Fårup Sommerland i projekter om forlystelsesparkens hjemmeside og idéer til nye mobile applikationer. En af grupperne, bestående af fire bachelorstuderende fra kommunikationsstudiet, har udviklet et koncept til en helt ny mobilapplikation, der kan fungere som en selvstændig forlystelse i parken.Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

   

 

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Vi samler en lang række af Nordjyllands stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet

Region Nordjylland

IKT-erhvervet i Nordjylland

Aalborg Kommune

Business Region North Denmark

Copyright © 2008-2015 BrainsBusiness ICT North Denmark