8 virksomheder tegner vejen til markedet for sundheds- og velfærdsteknologi


Det er anslået, at Danmark i dag har en omsætning på 41 milliarder kr. på velfærdsteknologiske produkter og ydelser. Området er udpeget til at have et vækstpotentiale på niveau med vindmøllebranchen i de go’e gamle dage.

 

Men hvor er markedet henne, og hvordan er vejen derind, hvis man er en mindre nordjysk teknologi-virksomhed? 8 virksomheder satte sig for at finde ud af svaret, og igennem en fælles indsats kortlagde og tegnede de med udgangspunkt i deres situation et kort over sundheds- og velfærdsområdet. Samarbejdet har ført til nye erkendelser og samarbejder på tværs af virksomheder.

 

Hurtigere og mere korrekte beslutninger

De 8 virksomheder har med hjælp fra Aalborg Universitet tegnet et billede eller "kort" over markedet og teknologi-området for sundheds- og velfærdsteknologi. Det stod hurtigt klart, at det var et kolossalt område at dække. Én af deltagerne – Kresten Tang Andersen fra GateHouse – formulerede det meget præcist:

 

”Vi skal jo ikke kortlægge det hele blot for at konstatere, at vi ikke har en kinamands chance! Udfordringen er jo at få en effektiv scanning op at stå, så vi langt tidligere og uden alt for store omkostninger kan kvalificere, om det er en vej, vi skal gå.”

 

Og dette var præcis formålet med forløbet: at give virksomhederne et værktøj til hurtigt at vurdere, om området er værd at investere i på nuværende tidspunkt.

 

Er der så et marked?

På baggrund af forløbet har gruppen kunnet konkludere, at markedet for velfærdsteknologi isoleret set er for umodent til, at nogen af deltagerne umiddelbart vil kunne forsvare at sætte egentlige udviklingsaktiviteter i gang inden for en nær fremtid. Det viste sig dog også, at der er en del projektfinansiering, der støtter op om området.

 

Omvendt er der et markedssegment omkring sundhedsteknologi og det etablerede sundhedsvæsen, som det på grund af de hårde krav om effektivisering vil være nemmere at opstille en attraktiv værdifremsættelse overfor. De deltagende virksomheder har alle en baggrund i logistik-området, og her kan deres kernekompetencer omkring optimering af arbejdsgange og teknisk understøttelse af automatisering samt en solid viden omkring dataopsamling med stor nytte bringes i spil over for den nuværende sundheds- og omsorgssektor.

 

Samarbejdets svære men nødvendige kunst

Det er en udfordring at skulle arbejde sammen, men som lille virksomhed er det den nødvendige vej frem, hvis man vil have en chance i denne sammenhæng. Niki Grigoriou fra Intelligent Systems formulerer det sådan:

 

”Det er en udfordring at håndtere kompleksitet, og vi risikerer ikke at se rigtigt i forhold til markedet og de tekniske løsninger, vi skal levere. Jeg synes, dette forløb har været spændende, fordi vi har været 8 virksomheder, der sammen skulle tegne et fælles roadmap for, hvordan vi så vejen frem, og hvilke barrierer vi kunne se – og ikke kunne se! Ambitionen har jo været, at vi i netværket - med en fælles indsats og på et neutralt grundlag - kunne skabe et fundament for fremtidigt samarbejde.”

 

Læs mere om projektet og resultaterne i afslutningsrapporten her.

 

 

 

Download afslutningsrapporten her

 

Deltagere:

GateHouse

Qubiqa

Lyngose Systems

Logimatic

Intelligent Systems

IBA System

AX Services

UCONNECT

 

Facilitator:

Bent Bilstrup,

LakeSide

 

Projektgruppe:

Birgit Pia Nøhr

BrainsBusiness ICT NORTH DENMARK

 

Lars Horsholt Jensen

BrainsBusiness ICT NORTH DENMARK

 

 
 
 

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

   

 

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Vi samler en lang række af Nordjyllands stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet

Region Nordjylland

IKT-erhvervet i Nordjylland

Aalborg Kommune

Business Region North Denmark

Copyright © 2008-2015 BrainsBusiness ICT North Denmark