Begejstring over sundhedsteknologisk forskerpark


Nordjysk satsning på en ny sundhedsteknologisk forskerpark ved Aalborg Universitet og det kommende store universitetssygehus i Aalborg Øst bliver mødt med begejstring af forskere og industri.

 

Satsningen HealthNTech Science & Business Park skal tiltrække nye videnstunge virksomheder og samle kompetencerne på tværs af Region Nordjyllands sygehuse, Aalborg Universitet, de nordjyske kommuner og den del af det regionale erhvervsliv, der arbejder med udvikling og produktion af teknologiske løsninger til sundhedssektoren. Lederen af forskerparken, professor dr.med. Lars Arendt-Nielsen fra Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, ser frem til de mange muligheder i det nye initiativ:

Professor Lars Arendt-Nielsen: Forskerparken bliver det naturlige omdrejningspunkt for udvikling og afprøvning af helt nye sundhedsteknologiske og medicinske løsninger.

 

- Forskerparken bliver det naturlige omdrejningspunkt for udvikling og afprøvning af helt nye sundhedsteknologiske og medicinske løsninger. Undersøgelser fra udlandet viser, at adgang til unikke forskningskompetencer, forskere og veluddannede kandidater er afgørende faktorer for at fastholde og tiltrække videnstung industri. Vi har alle disse faktorer, og med den nye satsning skal vi sætte turbo på en international profilering, så vi kan sikre den mest optimale afsmitning på Nordjyllands udvikling, siger Lars Arendt-Nielsen.

 

International virksomhed satser på Nordjylland

Medicinalvirksomheden CCBR A/S med 520 ansatte over hele verden ser også så store perspektiver i de nordjyske kompetencer, at virksomheden har valgt at flytte hovedkontoret til Aalborg. Ifølge administrerende direktør Hans Christian Hoeck er det blandt andet muliggjort af, at Aalborg Universitet har turdet satse og gå nye veje med uddannelsen i Medicin med Industriel Specialisering.

 

- Det betyder, at vi i Nordjylland har adgang til højt kvalificeret arbejdskraft netop inden for vores område, som er lægemiddelafprøvning. CCBR er en forskningsbaseret virksomhed, og en stor del af vores værdigrundlag bygger på klinisk forskning, som vi for egne midler afsætter ressourcer til både at initiere og støtte i samarbejde med universitetet, fortæller Hans Christian Hoeck.

 

Den nye forskerpark skal styrke Nordjyllands position som et attraktivt sted for afprøvning af nye sundhedsteknologiske løsninger. (Foto: Region Nordjylland).

 

- Samtidig har Universitetet nogle internationale spidskompetencer inden for eksempelvis smerteforskningen, der gør, at vi nu udvikler helt nye forretningsområder og virksomheder (eksempelvis C4Pain).CCBR er formentlig den første virksomhed i regionen, som allerede har ansat en af de kommende kandidater fra medicineruddannelsen, og vi forventer at udvide med yderligere ansættelser. De forhold er baggrunden for, at jeg har valgt at fokusere udbygningen af vores virksomhed netop i Nordjylland, og den nye forskerpark understøtter i høj grad den strategi, siger Hans Christian Hoeck.

 

Stort potentiale i nordjysk sundhedsviden

I regionsrådets forretningsudvalg, som støtter etableringen af forskerparken, er der også stor tilfredshed med, at de nordjyske kompetencer nu forenes, fortæller regionsrådsformand Ulla Astman, der også er formand for Vækstforum Nordjylland:

 

- Vi har længe ønsket at samle de nordjyske styrker inden for sundhedsteknologi under ét. Og med den nye forskerpark, lægeuddannelsen, stærke internationale forskningsmiljøer og et kommende topmoderne sygehus har vi rigtig gode kort på hånden til både at skabe nye arbejdspladser og nye sundhedsløsninger til de nordjyske borgere, siger Ulla Astman.

Forskerparken er et led i den regionale erhvervsudviklingsstrategi, hvor en af indsatserne går på at gøre Nordjylland førende inden for nye teknologier på sundhedsområdet. Det nordjyske Vækstforum bidrager med 19 millioner kroner til projektet, og den anden halvdel af det samlede budget på 38 millioner kommer via investeringer fra Aalborg Universitet, Region Nordjylland og de nordjyske virksomheder, der deltager i projektet.

 

Yderligere oplysninger:

• Læs mere hos Region Nordjylland.
• Professor Lars Arendt-Nielsen, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, tlf. 9940 8880, mobil 2094 0764.
 

Kilde: AAUs pressenyt

 


Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

   

 

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Vi samler en lang række af Nordjyllands stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet

Region Nordjylland

IKT-erhvervet i Nordjylland

Aalborg Kommune

Business Region North Denmark

Copyright © 2008-2015 BrainsBusiness ICT North Denmark