Synspunkt: Flyafgift skader vækst


Synspunkt, af Grimur Lund, formand for BrainsBusiness. Bragt i Nordjyske og på nordjyske.dk den 11. september 2011.

 

IKT-MILJØ: Det nordjyske IKT-erhverv er kendetegnet ved dets unikke evne til at skabe kontakter og netværk.


Netværk mellem virksomheder regionalt, nationalt og internationalt - og mellem virksomheder og vidensmiljøer. Denne evne til at flytte, forbinde og udnytte viden er en væsentlig grund til, at Nordjylland huser Danmarks hurtigst voksende IKT-miljø med næsten 10.000 jobs på blot 3 år.

Evnen til at skabe netværk og flytte viden kommer ikke af sig selv og skal ikke tages som en selvfølge. Den skal stimuleres og understøttes.

Der skrives meget om Danmarks udkantsregioner, og hvordan yderligere opdeling af landet kan modvirkes. Her har Aalborg en unik gunstig position grundet en særdeles velplaceret og progressiv lufthavn. Aalborg Lufthavn gør Aalborg til den større by i Danmark, som er tættest på København og udlandet. Det er svært at forstå, hvorfor denne styrkeposition skal undermineres.

Det er helt centralt, at vi fastholder de hurtige og ubesværede transportmuligheder, som er betingelser for skabelsen af vækst og tiltrækningen af kvalificeret arbejdskraft. Et tiltag, som den såkaldte passagerafgift på 75 kr. pr. flyvning, trækker i den forkerte retning og rammer regionale lufthavne uforholdsmæssigt hårdt. Aalborg Lufthavn har vurderet, at passagerafgiften vil koste op imod 200.000 passagerer og dermed føre til lukning af ruter og færre daglige afgange.

IKT-erhvervet i Nordjylland er - ligesom store dele af det øvrige erhvervsliv - orienteret mod globale markeder, kunder og samarbejdspartnere. Konkurrencen på det globale marked er benhård, og alle virksomheder vender hver eneste krone for at reducere omkostninger og forblive konkurrencedygtige. Øgede omkostninger og dårligere forbindelser er ikke vejen frem - specielt ikke for de globalt orienterede vidensvirksomheder, som Nordjylland vil fastholde og endda gerne tiltrække flere af.

Nordjylland er en lille region i en dansk sammenhæng og en mikroskopisk region i et globalt perspektiv. Det er betingelser, som vi formår at vende til en styrke, når vi skaber tætte kontakter mellem regionens virksomheder, vidensmiljøer og offentlige myndigheder med henblik på at skabe innovation og udvikling i erhvervet. Men det er også betingelser, der gør os afhængige af en velfungerende infrastruktur, der kan koble os sammen med nationale og internationale partnere.

Det hurtigt voksende IKT-miljø beviser, at det kan lade sig gøre at drive særdeles succesfulde vidensvirksomheder i Nordjylland. Med passagerafgiften får virksomhederne bundet en urimelig klods om benet og får sværere tilgang til markedet og at tiltrække de rigtige medarbejdere. Lad os i stedet styrke den positive udvikling, som Aalborg Lufthavn er inde i, hvor der skabes stadig flere internationale forbindelser og stadigt mere konkurrence til gavn for virksomhederne og regionen som helhed.

En unødvendig ekstra afgift, som passagerafgiften er, sætter bremserne i for et attraktivt Nordjylland, hvor udvikling og vækstmuligheder er i højsædet.

Den udvikling er svær at skabe, men let at bremse, hvis man fra politisk hold skruer på afgiftsskruen endnu en gang.

 


Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

   

 

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Vi samler en lang række af Nordjyllands stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet

Region Nordjylland

IKT-erhvervet i Nordjylland

Aalborg Kommune

Business Region North Denmark

Copyright © 2008-2015 BrainsBusiness ICT North Denmark