Grib forandringen - Digitalisering med fokus på forandringsledelse

Den 20. september afholdt vi arrangementet Grib forandringen - Digitalisering med fokus på forandringsledelse. 

Mere end 40 veloplagte deltagere var mødt op i Nordkraft til en spændende formiddag i selskab med Anders Drejer, AAU, Mette Egebæk, Aalborg Kommune, Anders Kold, Mekoprint og Ditte Maria Kollerup, KFS Boligbyg.

Vi har samlet en række skarpe udtalelser og konklusioner fra hver af oplægsholderne, som giver et hurtigt overblik over deres spændende pointer: 

> Anders Drejer

> Mette Egebæk

> Anders Kold

> Ditte Maria Kollerup


Anders Drejer, professor, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

"I forhold til digitalisering bliver virksomheder jo lige nu overvældet af den ene virksomhed efter den anden, der vil sælge noget digitalt - og det kan være svært at gennemskue, hvilke teknologier der er relevante. Men det er nødvendigt at se træerne for bare skov! Teknologi er aldrig et mål i sig selv - det er et middel, og man er som virksomhed nødt til at finde sit perspektiv på det. Tænk på digitalisering af et hus - hvis man vil gøre det til et intelligent enhed, skal der implementeres nogle teknologier. Hvis man vil gøre det til en bæredygtig, energireduceret enhed, skal det være andre teknologier, de implementeres."

 

"Når virksomheder skal i gang med digitaliseringen, er det godt at starte med at tænke:

 • Hvad kommer digitaliseringen til at betyde for vores branche?
 • Hvad kommer digitaliseringen til at betyde for vores forretningsmodel?
 • Hvor skal/kan vi bruge digitaliseringen?
 • Hvilke teknologier skal vi bruge?"

 

"Hvis vi skal bruge forandringen positivt, må vi bruge vores virksomhedskultur positivt, frem for at se det som noget negativt. Lad være med at stræbe efter at have én kultur/et sæt af værdier i virksomheden - der kan sagtens være flere, der fungerer sideløbende og komplementerer hinanden. Eksempelvis:

 • De, der var med til at starte virksomheden - og er kulturbærere.
 • De, der er kommet til og fungerer på det performanceniveau, virksomheden er på nu.
 • De, der er nytilkomne og vante til at arbejde steder, hvor man er endnu dygtigere - de nye fremadstormende medarbejdere. 

Det er igennem denne kombination, at virksomhedens kompetencer og organisation kan udvikles. Tænk fx på B&O, som har revitaliseret sig ved at tage nye medarbejdere og nye ideer ind, der førte til BEOPlay - som i 2017 udgjorde 47% af virksomhedens regnskab."

 

> Download slides

> Gå til toppen af siden


Mette Egebæk, futurist, BusinessAalborg

 Mette Egebæk tog i sit oplæg udgangspunkt i teorien Spiral Dynamics, som er en model, der beskriver vores udvikling som mennesker helt fra start og også ud i fremtiden - og som således kan anvendes i forståelsen af kulturer i en virksomhed, for såvel ledere som medarbejdere. Teorien siger, at vi bevæger os opad i spiralen, og når vi er på et bestemt trin, har vi alle de underlæggende niveauer i os også. Man kan desuden bevæge sig mellem de forskellige niveauer, alt efter hvilken kontekst man er i, og hvordan de aktiveres af den specifikke situation.

De mest fremtrædende niveauer, når man ser på virksomhedsledelse inden for se seneste årtier, er:

Blå = en autoritær struktur, hvor den fremtrædende motivationsfaktor for handling er straf/konsekvens.

Orange = strategisk virksomhed, hvor den fremtrædende motivationsfaktor for handling er risiko, konkurrence, status og image.

Grøn = socialt netværk, hvor den fremtrædende motivationsfaktor er at befri samfundet fra grådighed, dogmer, egoisme og splittelse. 

Gul = Systemisk flow, hvor den fremtrædende motivationsfaktor er at forstå livets kompleksitet og skabe langsigtede løsninger for såvel menneskehed som kloden. Dette niveau repræsenterer den nærmeste fremtid, dvs. mange individer og virksomheder er lige nu på vej ind i denne fase.

 

"I forhold til virksomhedsledelse er en vigtig pointe, at man skal lære hele spiralen at kende - og kunne navigere på den. Det vil give en vigtig viden om, hvordan man skal håndtere personer i de forskellige mindsets, hvilket stiller krav til lederen om at kunne skifte sin egen fremtræden og ledelsesstil efter behov."

 

"Påtving ikke en kultur i virksomheden. Hav respekt for, at der er mange forskellige mindsets i en virksomhed - og at det eksempelvis betyder, at der vil være forskel på, hvordan medarbejderne opfatter et kursus. Nogle vil synes, det er det fedeste, mens andre intet vil få ud af det. Med andre ord: Det er forskelligt, hvad den enkelte har brug for for at komme et skridt videre i lige netop deres udviklingsproces."

 

"Spørg dig selv som leder: Hvad er det for nogle mennesker, jeg sidder overfor? Hvad har de behov for? Og vær bevidst om, at der er brug for dem alle i fremtiden - det vigtige er at anerkende de forskellige kompetencer, der findes, og finde frem til, hvordan man sætter medarbejderen til de opgaver, der passer bedst til deres kompetencer og måder at arbejde på - ud fra det mindset, de er i, i en arbejdskontekst."

 

"Vær nysgerrig! Stop op - se - tænk! Vær nysgerrig på dig selv, og vær nysgerrig på din virksomhed - også hvis der sker fejl. Forstå sammenhænge i stedet for at placere skyld og ansvar - og brug den forståelse til at skabe læring til fremtidige processer."

 

> Download slides

> Gå til toppen af siden


Anders Kold, CEO, Mekoprint

 

"Det er vigtigt at have et perspektiv på digitaliseringen. For os er det ikke noget, vi laver ved siden af - det er vores proces, det er vores strategi. Ledestjernen er, at det skal være det, der gør det lettest for kunden."

 

"Når man starter et digitaliseringsprojekt, er det vigtigt at tage udgangspunkt i en forståelse for forretningen. Eksempelvis: Hvordan skal løsningen fungere i praksis? Hvordan kan vi omsætte papirarbejde til noget digitalt? Hvordan involverer vi medarbejderne? MEN - det er også vigtigt ikke kun at lytte til, hvad medarbejderne siger, de gerne vil have - for, som Henry Ford sagde efter opfindelsen af bilen: 'If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.'"

 

"Hvert digitaliseringsprojekt eller funktionalitet er forankret med én ansvarlig bruger/behovsstiller og én IT-udvikler - suppleret af en IT-Business Partner-repræsentant, som fungerer som brobygger mellem IT og forretning. Derved får IT-afdelingen arbejdsro, og IT-Business Partneren kan afklare og træffe beslutning om, hvad der er vigtigt hvornår. Målet er at integrere IT- og forretningsforståelsen langt mere end i dag - dvs. koble de (abstrakte) IT-systemer til forretnings- og kundeforståelse, så vi kan optimere dialogen både internt og med kunderne - og der er det afgørende, at vi har en digital forståelse på et godt niveau."

 

"Overordnede anbefalinger:

 1. Prioriter kvantespring på få områder ad gangen uden en fastlåst tidsplan.
  Vi ved ikke, hvordan det forløber – ofte kommer der noget, der vil gøre det endnu bedre, hvis man lige tilføjer noget eller gør noget andet. Derfor er det bedst ikke at få for stramme deadlines – vær tæt på, hav føling med, hvad der sker, og tilpas planen til det.
 2. Hold fast i en langsigtet sammenhængende IT-platform uden ændringer i grundsystemerne.
  Man bruger alt for meget tid på ændringer af grundsystemer – ERP, website osv. Hvis ikke der er noget grundlæggende galt, så find en vej og få dem til at komplementere hinanden.
 3. Involver så få nøglepersoner som muligt ift. hver udviklingsproces.
  Jo flere man er, jo flere skal høres – det giver en enorm træghed i processen.
 4. Tydeliggør de strategiske konkurrenceparametre, som vi skal differentiere os på om 2-5 år.
  Det er noget af det allersværeste. Det bliver hurtigt svært for kunderne at forholde sig til det og, ikke mindst, at tro på, at vi kan gøre en forskel for dem."

 

> Download slides

> Gå til toppen af siden


Ditte Maria Kollerup, indehaver og kreativ direktør, KFS Boligbyg

 

"Vi glemmer ofte menneskers basale behov for nærhed, tryghed og kærlighed. I forandringsledelse skal vi tænke om medarbejderen: Hvad kan du klare lige nu af forandringer i dit liv? Og det skal være OK at sige, 'Jeg kan ikke klare mere lige nu' - og så skal den medarbejder måske have lov at fokusere på drift frem for skubbes ud i digitalisering, forandring og udvikling."

 

"Grundlæggende set er mennesker ikke bange for forandring - men bange for selv at blive forandret. Man er ikke bange for tingene som sådan, men for at tabe kontrollen. Vi har jo faktisk allerede vænnet os til megen digitalisering - fx mails, digital opbevaring af dokumenter, intranet, SoMe osv. - men vi har ikke fuldt ud forstået at bruge det, for vi kan ikke begrænse os, og så har vi lige pludselig dokumentation 10 forskellige steder i stedet for ét."

 

"Mange begrænsende overbevisninger skyldes forandringernes mængde og hastighed - medarbejderne kan ikke rumme det, og så finder man på noget crap at sige, fordi man ikke kan overskue det hele. Det handler derfor om at balancere mængden af samlet forandring for virksomhed og medarbejdere. Al ledelse er pr. definition forandringsledelse. Der er udefrakommende forandringer, som bare er - og så er der dem, vi selv vælger. Her kan vi variere mængden. Når vi som ledere skaber denne balance i den samlede forandringsmængde, er vi der, hvor vi kan lede vores kolleger/medarbejdere og os selv gennem forandringerne og føle tryghed i utrygheden."

 

"Digitaliseringens muligheder har bare øget hastigheden og mængden af forandringer. Man kan også vælge at holde sig tilbage og lade være med at udnytte de muligheder, det giver - men så skaber man bare en bombe senere, når man bliver tvunget til at forholde sig til det. Det er vigtigt at skabe organisationer, der er klar til det, og som vænner sig til de forandringer, der dukker op."

 

> Download slides

> Gå til toppen af siden

Det tog deltagerne med sig

Ved dagens afslutning bad vi deltagerne opsummere ved bordene, hvad der havde gjort mest indtryk på dem i dagens oplæg. Det kom der følgende pointer ud af:

"Det har givet godt indblik i, hvor man kan starte med digitalisering - og hvor noget kan være svært/udfordrende."

"Det er mennesket, der driver virksomheden, som er med til at skabe den forandring, virksomhed og medarbejdere gennemgår - og som inspirerer resten af virksomheden til at være med på den."

"Som leder skal vi være med til at turde fejle og lære af det."

"Det er interessant at få en model til at anskueliggøre de forskellige mindsets omkring forandring, medarbejderne kan have - og hvordan det kan anvendes til at få gennemført forandringer og flyttet nogle ting."


 

Midt november afholdes en minimesse om digitalisering - mere information følger snart.

 


 

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nationale klynge for digitale teknologier. Vi samler en lang række stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet     Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Danmark      Aalborg Kommune