Industri 4.0 - Hvordan bliver medarbejderne klar til virksomhedens digitalisering?

Den 1. marts afholdt vi andet møde i vores temarække om Industri 4.0. Dagens program bød på spændende oplæg fra Casper Schou, AAU, som fortalte om AAU's Smart Production Lab, Napthali Normann Noer, AAU, som fortalte om sit arbejde med at afdække ISS' medarbejderes behov og holdning til nye digitaliseringstiltag, samt Lasse Thomsen, LT Automation, og Carsten Olsen, Intelligent Systems, som fortalte om deres store fælles digitaliseringsprojekt, Den Intelligente Forsendelseskasse.

Vi har samlet en række skarpe udtalelser og konklusioner fra hver af oplægsholderne, som giver et hurtigt overblik over deres spændende pointer:

> Casper Schou

> Napthali Normann Noer

> Carsten Olsen og Lasse Thomsen


Casper Schou, postdoc., sektionen Robotics and Automation, Institut for Materialer og Produktion

 

"Traditionelle produktionssystemer i dag er hierarkisk organiseret og som udgangspunkt ikke bygget til at ændre sig. Fremtidens produktionssystemer vil være langt mere dynamiske - dele vil kunne flyttes rundt, så de enkelte moduler - fx robotter - er langt mere mobile. De vil være langt nemmere at bruge og langt nemmere at omstille til nye funktioner, produkter eller arbejdsprocesser."

"På AAU ser vi den største gevist i digitaliseringen i spændingsfeltet mellem Business - Integration og People.

  • Integration: Teknologierne skal integreres i virksomheden for at skabe en mere intelligent produktion
  • Business: Teknologierne kommer til at ændre de forretningsmodeller, vi kommer til at bruge i fremtiden.
  • People: Man bliver mere og mere opmærksomme på det menneskelige aspekt - Hvad er det for kompetencer og kulturer, der er i dag - og hvilke kompetencer og kulturændringer vil digitaliseringen kræve? Det er markant forskellige arbejdsvilkår."

"AAU's Smart Production Lab arbejder med Industri 4.0 - eller Smart Production, som vi kalder det - i tæt samspil med virksomhederne. Det foregår især i midterste søjle, PLAY, som sammenbinder EXPLORE - forskningen - med ACT - implementering i industrien. Vi har i vores Smart Production Lab opbygget et cyber-physical produktionsanlæg - altså et fysisk produktionsanlæg og en digital model af anlægget - hvor vi kan afprøve en bred vifte af digitale teknologier og Smart Production-løsninger på modeller af virksomhedernes produktionsanlæg eller dele af dem. Det kan fx være dataopsamling og -analyse, IoT-løsninger osv." 

> Download slides

> Til toppen af siden


Napthali Normann Noer, BSC Teknoantropologi, AAU

"Innovation SKAL ses i den kontekst, teknologierne udvikles i. Når vi taler teknologi, er det vigtigt at tænke alle de grupper ind, der er med i udviklingen af teknologien. Teknologien kan ikke ses som én ting - den er noget andet for medarbejderne, end den er for ledelsen. Hver enkelt gruppe skal tænkes ind ift. det potentiale, DE ser i produktet, så det ikke kun er den dominerende gruppes forståelse af innovationsprocessen, der styrer udviklingen."

"Et kerneproblem er, at visse grupper ikke aktivt engagerer sig i udviklingen. Nogle medarbejdergrupper går måske ikke ind og siger 'Hvad skal vi med det? Hvad vil jeg med det?' De daglige brugere af løsningen bør involveres, så man også hører deres syn på det. Før der er skabt en fælles forståelse for det parameter, der skal være centrum for den digitale løsning, kan der ikke skabes en succesfuld digitalisering af processen."

"Det er vigtigt, at man ikke kun ser på succeserne. Innovation har mange stadier, hvor tingene ikke lykkes. Der skal tænkes bredt, så forstyrrelser i processen ikke undgås, men så de inddrages som en del af den løsning, der bliver skabt i virksomheden. Fokusér også på de kontroverser og konflikter, de nye teknologier kan skabe - se på de forskellige fortolkninger og forståelser, der kommer frem igennem dem. Når der er skabt forståelse for de forskellige gruppers perspektiver, kan der træffes en kvalificeret beslutning om det videre forløb."

> Download slides

> Til toppen af siden


Carsten Olsen, Chief Product Officer, Intelligent Systems, og Lasse Thomsen, direktør, LT Automation

"Der er langt fra en robot og snak om Industri 4.0 til at løse de problemer, der findes ude i virkeligheden. Alle problemerne er forskellige og kræver forskellige løsninger."

"Vi tror på, at alle ting i fremtiden bliver udstyret med en eller anden form for intelligens, men det i sig selv er ikke nok. For at der er værdi i tingene, skal tingene kunne snakke sammen og integreres til samlede løsninger."

"Industri 4.0 handler om at gå fra isolerede øer af automatisering til fuldt integrerede, forbundne og automatiserede flows."

"Den gode løsning tager udgangspunkt i de problemer, medarbejderne oplever. Tag udgangspunkt i en værdi, de ønsker sig - fx bedre arbejdsmiljø, flere ressourcer til det, der er deres kerneopgaver - og lad dem være med i udviklingsprocessen hen ad vejen. Derved forankres processen og løsningen i virksomheden helt fra start."

NB:Slides fra oplægget er desværre ikke offentligt tilgængelige på nuværende tidspunkt. 

> Til toppen af siden

 

Det tog deltagerne med sig

Ved dagens afslutning bad vi deltagerne opsummere ved bordene, hvad der havde gjort mest indtryk på dem i dagens oplæg. Det kom der følgende pointer ud af:

"Husk på ikke at blive for teknologifokuseret. Der skal også være fokus på den kontekst, teknologien skal anvendes i."

"Der er ofte nogle medarbejdere, der bliver 'til overs' i en digitaliseringsproces - vi skal også tænke på, hvordan vi får dem inddraget."

"Det er vigtigt at tænke i synergier på tværs. Den gode digitaliseringsløsning ligger måske i et samarbejde mellem flere virksomheder. Man skal turde tænke ud af boksen, finde de rigtige partnere for at lave udvikling - og være indstillet på at dele sin viden og ekspertise med andre for at opnå det."

"Man skal have udgangspunktet for ønsket om digitalisering i baghovedet. Man skal ikke blot gøre tingene rigtigt, men også gøre de rigtige ting. Hvad er egentlig det underliggende problem for den proces, man ønsker digitaliseret? Det er måske noget andet, end man først tænker."

"Man skal turde gøre op med "business case-kulturen" og mere tænke i learning factories. Der er ofte stærkt fokus på, at nye tiltag skal understøttes af en business case, men nye teknologier og ny læring er svære at sætte ind i en business case. Der er potentiale for at afsætte ressourcer af til pilotprojekter, der så senere i forløbet kan føre til en business case for den eller de teknologier, der afprøves."

"Et sted at starte kan være dataopsamling. Selv, hvis ikke der laves store analyser på dataene, kan de give en objektiv sandhed om virksomheden - et fælles udgangspunkt, så man ikke går rundt med 20 forskellige opfattelser af tingenes tilstand."

"Involveringen af medarbejderne er sindssygt vigtig. Det skal ikke være ledelsen, der indkøber noget og siger 'Nu skal vi bruge det her.' De projekter, hvor medarbejderne er med til at udvikle det, kører fra dag 1."

For mere information:

Næste møde i temarækken:

Industri 4.0 Møde 3: Workshop: Det optimale samarbejde mellem produktionsvirksomhed og teknologileverandør (afholdes i efteråret 2018 - mere information følger)

Læs reportagen fra første møde i temarækken:

Industri 4.0 - Parathed, potentialer og udbytte

Bliv inspireret af AAU Matchs temaudgave om Industri 4.0

Hold også øje med vores andre arrangementer her, skriv dig op til vores nyhedsbrev (inkl. arrangementskalender) eller følg os på Facebook - så får du direkte besked, når vi har nye spændende ting på programmet!

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nationale klynge for digitale teknologier. Vi samler en lang række stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet     Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Danmark      Aalborg Kommune