Industri 4.0 - Parathed, potentialer og udbytte

Den 25. januar skød vi vores nye temarække om Industri 4.0 i gang. Scenen var sat med fuldt hus i Aalborg Zoos Restaurant Skovbakken, og dagen bød på inspirerende oplæg fra forskere fra AAU i skikkelse af Astrid Heidemann Lassen, Reimer Ivang og Anja Overgaard Thomassen, efterfulgt af cases med konkrete eksempler på digitalisering af danske virksomheder ved Mogens Durup Nielsen Xtel, Christian Wissing Kruse, LEGO, og Francois Grimal, Dolle A/S.

Vi har samlet en række skarpe udtalelser og konklusioner fra hver af oplægsholderne, som giver et hurtigt overblik over deres spændende pointer:

> Astrid Heidemann Lassen, AAU

> Reimer Ivang, AAU

> Anja Overgaard Thomassen, AAU

> Mogens Durup Nielsen, Xtel

> Christian Wissing Kruse, LEGO

> Francois Grimal, Dolle A/S


Astrid Heidemann Lassen, lektor, Center for Industriel Produktion, AAU

"Danmark ligger ret godt i svinget i forhold til at arbejde med Industri 4.0. I forhold til, hvad der driver vores produktion fremad, ligger vi højt sammenlignet med resten af verden, hvad angår vores digitaliseringsgrad - men vores udviklingsgrad, dvs. hvor hurtigt vi udvikler vores produktionssystem, er ikke så høj, og det kan være en udfordring. Vi må ikke hvile på laurbærrene - så bliver vi overhalet af lande som Kina og Polen, som er virkeligt hurtige til at omstille og udvikle sig."

"Industri 4.0 handler ikke bare om teknologi og teknologikompetence - det handler om at sætte det i spil, så det skaber værdi!"

"Vi skal ikke kun se på at effektivisere det, vi gør i forvejen - Vi skal også tænke i at bruge de nye teknologier til at skabe nye løsninger, som fx i B&O, hvor nye "dansende" robotter gør det muligt at polere på helt nye måder, der ikke er mulige, når man polerer manuelt."

"Vi ser mange gode enkelttiltag inden for Industri 4.0 i Nordjylland, men der er lang vej til, vi kan kalde produktionsindustrien for Industri 4.0. Vi er måske på Industri 3.5 på nuværende tidspunkt. Vi har en meget stærk infrastruktur i Nordjylland i form af mange stærke leverandører af de digitale løsninger, der skal til, men de har stadig en begrænset grænseflade til de industrielle kunder, så der er behov for at få skabt kontakt og samarbejde mellem de to verdener."

> Download slides (PDF)

> Til toppen af siden


Reimer Ivang, lektor, Institut for Økonomi og Ledelse, AAU

"Et digitalt mindset er noget, der i stigende grad bliver et råstof, vi bruger på mange forskellige niveauer. Det er vigtigt at holde sig for øje, at vi ikke har et digitalt mindset, bare fordi vi er gode til at bruge Instagram, Facebook og LinkedIn. Det er heller ikke alle unge, der har et digitalt mindset, bare fordi de er vokset op med de her teknologier."

"Tænk over, hvad det vil sige for jeres produkter, hvis det ikke længere er en bil, et hus eller et høreapparat, I producerer - men derimod en computer på hjul, en computer med fire vægge og en computer til at sætte i øret. Hvad vil det betyde for jeres produkter og jeres værdikæder i de kommende år? Hvis ikke man kan tænke og agere digitalt i ens produkter, nytter det ikke, at man kan bygge verdens bedste hus - Hvis ikke det er en computer, er det ligegyldigt, for så vil forbrugerne ikke have det!"

"Industri 4.0 starter med jeres egen erkendelse! Hvis I skal lykkes med en digitalisering af jeres virksomhed, er det nødvendigt at starte med selv at udvikle et digitalt mindset. Vær opsøgende og ager og interager med teknologierne i jeres hverdag. Der er alt for mange, der lytter til teknologien, der er overalt omkring os - men alt for lidt, der agerer med teknologi. Få fat i nogle af de nye digitale teknologier og begynd at bruge dem i hverdagen. Og tænk så: Hvad kan jeg gøre ved mine egne produkter, der kan løse en udfordring derude?"

> Download slides

> Til toppen af siden


Anja Overgaard Thomassen, lektor, Institut for Læring og Filosofi, AAU

"Tit sker udvikling som en Ferrari - Ledelsen tager en beslutning om at gennemføre en forandring, og så drøner den af sted, men efterlader resten af organisationen, herunder medarbejderne, langt bagud. Vi er nødt til at tænke organisationsudvikling på en helt anden måde, så vi får hele organisationen med igennem forandringen - og vi er nødt til at tage det bøvl, der ligger i forandringsprocesser, alvorligt - og tage det ind som en styrke i organisationen."

"Industri 4.0 kræver, at vi skal have forandret forståelsen hos medarbejderne for deres fag. Det gøres ved at skabe forståelse for den nye verden, de skal agere i. Det er af afgørende betydning, for at vi kan rykke på de nye teknologier, der byder sig til."

"I Industri 4.0 bliver der behov for at samarbejde på tværs, både i og uden for organisationen. Nye fagligheder skal sættes ved samme bord, men ofte er det en udfordring, at de forskellige afdelinger eller kompetencer ikke taler samme sprog. Spørgsmålet er, om viden skal oversættes - eller om der skal genereres nye måder at samarbejde på? Hvis man kan skabe en opgave, hvor hver især kan byde ind med viden og kompetencer for at skabe det nye - så man lærer at se hinandens fagligheder som en styrke, og så tager man den indsigt med hjem til sin egen afdeling efterfølgende."

> Download slides

> Til toppen af siden


Mogens Durup Nielsen, BD and Sales Director, Xtel

"Det er blevet muligt for små virksomheder at være med i IoT - Internet of Things - også. Vi har i Xtel udviklet specialdesignede sensorer til industrien, der fx kan sættes op omkring en produktionslinje og opsamle data, der herefter sendes til vores gateway og visualiseres i et cloud-baseret interface. Tidligere var det enormt svært og enormt dyrt at sætte trådede sensorer op - nu har vi en prækonfigureret sensor-gateway løsning, der fungerer som et åbent system, hvor mange forskellige sensorer kan kobles på."

> Til toppen af siden


Christian Wissing Kruse, Senior Manager - Mould Factory Technology, LEGO

Christian Wissing Kruse præsenterede en case, hvor LEGO via en lille IoT-installation, der består af små trådløse sensorer samt gateways til dataopsamling, har monitoreret temperatur og luftfugtighed i en klimacelle, hvor to CNC-maskiners opførsel under temperaturudsving skulle benchmarkes. 

Christian Wissing Kruse:

"Målet var at benchmarke, om maskinerne ville kunne holde kvaliteten på deres udskæringer, hvis rumtemperaturen svinger. Vi havde en udfordring i forhold til, at vi ikke var i stand til at overvåge klimacellen i realtid, men kun via en status en gang i døgnet. Med en simpel IoT-installation som denne blev vi i stand til at lave en konstant monitorering af temperatur og luftfugtighed i cellen, så vi kunne sammenholde det med, hvor præcist maskinerne udførte deres udskæringsarbejde. 

Sensorerne er ikke kalibrerede, men de er nøjagtige nok til at kunne vise en trend, og en af de vigtigste funktioner ved hele samarbejdet var også at vise i mit team, at en teknologi som denne KAN bruges i vores produktionssystemer - at det er nemt at implementere, og at det giver os hurtig adgang til nyttig viden. Samtidig er det fleksible og adrætte teknologier - vi havde brug for en tilretning af nogle funktioner i datavisualiseringen, og i kraft af, at den ligger i skyen, var den nye funktion tilgængelig i løbet af få timer.

Vi har en eksperimenterende tilgang til hele Industri 4.0-tankegangen, og nu har vi syn for, at et sensornetværk som dette kan anvendes i vores produktion. Jeg kunne sagtens forestille mig, at vi kunne installere mange flere sensorer i vores reelle produktion for fx at se på miljøet rundt omkring i vores produktionshal."

> Til toppen af siden


Francois Grimal, administrerende direktør, Dolle A/S

Francois Grimal fortalte om Dolles omstilling til Industri 4.0 - allerede før man begyndte at bruge begrebet. Virksomheden investerede i 2013 45 mio. kr. i et helt nyt produktionssystem med bl.a. robotteknologi, førerløse trucks, sensorer, RFID tags, shuttles osv. og er i dag, med Francois Grimals egne ord, en af de mest digitaliserede produktionsvirksomheder, der findes. 

"Det handler om logistik i dag - om at flytte tingene hurtigt og effektivt, uden fejl. Vi er ikke længere et produktionsselskab - vi er et logistikselskab! Vi er gået fra mass production til mass customization - fra fuldt automatiseret montagebånd til fuld manuel montagecelle. Hver eneste loftstrappe, vi laver i dag, er manuelt samlet - men alle processerne derfør er digitaliserede og automatiserede. Det giver mig maksimal fleksibilitet - jeg kan få 200 forskellige produkter, hvis jeg vil det, fordi de monteres manuelt."

"Vores omstilling er lykkedes, fordi vi har haft medarbejderne med fra start. Det er foregået i deres tempo, og de har været med til at udvikle processerne og maskinerne og teste dem efterfølgende. Det er et stort skridt at gå fra at tænke "Jeg er vant til at arbejde med et stykke træ" til "Jeg skal arbejde med den her maskine" - det har krævet opkvalificering og ny viden, vi ikke har haft før. Hos os er alle medarbejdere drivkraft i virksomheden, og det er vigtigere, at de har engagementet, end at de har kompetencerne fra start."

"Vi har en udfordring, der hedder, at alle folk flytter ind til byen - i lejligheder. Hvem har så brug for en loftstrappe? Vi er nødt til at tænke en digital transformation af hele virksomheden - vi har digitaliseret vores produktionsanlæg, nu skal vi til at se på vores produkter. I samarbejde med Xtel har vi derfor udviklet Dolle Smart, hvor vi bruger IoT til at monitorere indeklimaet i et hus. Målet er at tilbyde kunderne sensorer og datagateway, der kan holde øje med temperatur og luftfugtighed i fx et loftsrum og dels give besked, hvis der sker udsving, og dels hjælpe med at identificere fx årsager til fugt og skimmel. IoT-pakken skal kobles på de gængse systemer som Apple Home eller Google Home. Om få år er det måske vores kerneprodukt, hvor du kan få en loftstrappe gratis med i købet!"   

> Download slides

>Til toppen af siden

Det tog deltagerne med sig

Ved dagens afslutning bad vi deltagerne opsummere ved bordene, hvad der havde gjort mest indtryk på dem i dagens oplæg. Det kom der følgende pointer ud af:

"Vi skal have forståelsen af teknologiens betydning - og have det tænkt ind i vores hverdag. Produkter er computere i dag - ligesom bilen er en computer på fire hjul."

"Vi skal have kompetencerne ind i hele værdikæden - medarbejderne skal være med fra start."

"Der ligger en udfordring i kulturen/miljøet i Danmark omkring at komme ud over rampen - Janteloven har stadig stor kraft."

"Dit produkt i dag er ikke nødvendigvis dit produkt i fremtiden. Du skal være villig til at skifte fra at producere en traktor til at producere en landbrugsplatform."

"Der skal være fleksibilitet og plads til at eksperimentere. Man skal turde lave pilotprojekter og også ramme forbi målet."

"Ledelsen skal gå forrest og sige, at der er behov for, at vi gør det - men der skal også være forandringsparathed hos de folk, der skal udføre det. Det er en vigtig bro at få bygget."

"Økonomien er vigtig - det er ikke nødvendigvis teknologien, der er dyr, men implementeringen af den."

"Industri 4.0 er et enormt emne, og det kan være svært at se, hvor man kan tage fat. Her kan den eksperimenterende tilgang være svaret: Prøv i det små, vis medarbejderne, at man kan gøre tingene på en anden måde, og at det kan give resultater - så skabes omstillingsparatheden."

"Dolle er et supergodt eksempel - her har personalet idegenereret, og så har ledelsen sagt ja, det gør vi. Det er ofte det modsatte, der sker."

"Tag den eksperimenterende tilgang, start i det små og se, hvad der fungerer i netop jeres virksomhed. Og byg så videre derfra."

For mere information:

Læs mere om de næste to møder i temarækken:

Industri 4.0 Møde 2: Hvordan bliver medarbejderne klar til virksomhedens digitalisering?

Industri 4.0 Møde 3: Workshop: Det optimale samarbejde mellem produktionsvirksomhed og teknologileverandør (afholdes efteråret 2018 - mere information følger)

Bliv inspireret af AAU Matchs temaudgave om Industri 4.0

Hold også øje med vores andre arrangementer her, skriv dig op til vores nyhedsbrev (inkl. arrangementskalender) eller følg os på Facebook - så får du direkte besked, når vi har nye spændende ting på programmet!

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nationale klynge for digitale teknologier. Vi samler en lang række stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet     Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Danmark      Aalborg Kommune