Kursus: Persondataforordningen i praksis

NB: Som medlem af BrainsBusiness kan du komme med til særpris via vores partnerskab med it-forum. 

På kurset bliver du over to dage introduceret til principperne bag persondatabeskyttelse og opnår indsigt i EU-persondataforordningens krav til dataansvarlighed, databehandling og behandlingssikkerhed samt til håndtering af de datarettigheder, som borgere og forbrugere kan påberåbe sig som led i deres ret til at kontrollere egne data.

OBS! Kurset varer 2 dage, den 18. og 19. april fra kl. 9.00-16.00.

It-forum har indgået et samarbejde med DANSK IT, som sikrer, at du nu kan deltage i udvalgte DANSK IT-kurser i Aarhus.

EU persondataforordningen skærper kravene til behandling af persondata på en række områder og indfører et nyt krav om dokumentation af al databehandling og behandlingssikkerheden. Et nyt perspektiv på persondatabeskyttelse er indført med kravet om at gennemføre konsekvensanalyse og risikovurdering, og med at integrere databeskyttelsen i it-arkitektur og design.

På kurset bliver du introduceret til principperne bag persondatabeskyttelse og opnår indsigt i EU persondataforordningens krav til dataansvarlighed, databehandling og behandlingssikkerhed samt til håndtering af de datarettigheder, som borgere og forbrugere kan påberåbe sig som led i deres ret til at kontrollere egne data.

Du bliver præsenteret for metoder og redskaber til at kortlægge den persondatabehandling, der foregår i din egen organisation, og til at implementere databeskyttelsen i praksis.

Vi inddrager også de praktiske udfordringer, du møder i relation til databehandlingen i din opgaveløsning og du får mulighed for at udarbejde en konkret handlingsplan.

Dit udbytte:

Du opnår forståelse for de principper, som EU persondataforordningen hviler på, og indsigt i de krav, der stilles til databehandling, behandlingssikkerhed og dataansvarlighed.

Derudover får du mulighed for at arbejde med metoder og redskaber, der sætter dig i stand til at planlægge en implementeringsproces.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til jurister og IT-faglige, der er ansvarlige for planlægning og udførelse af persondatabehandling og behandlingssikkerhed. Fx som led i risikostyring, compliance, informationssikkerhed og andre funktioner, der monitorerer databehandling.

Kurset kan også være relevant for udviklere af software og big data analytikere, fx i marketingsfunktioner. 

I videoen her fortæller Birgitte Olsen mere om kurset:

Før kurset:

Du vil få tilsendt en opgave før kursusstart og har mulighed for at aftale et opfølgningsmøde 4-6 uger efter kursets afslutning. Du vil også få tilsendt kursusmateriale og forslag til artikler, der er gode at læse inden kursusstart.

Case: Beskriv en arbejdsopgave, som du løser ved at bruge data om en borger, kunde, patient eller medlem.

Udarbejd en liste over de dataelementer, der indgår i din opgaveløsning. Det kan være navn, adresse, cpr.nr., indkøbs- eller betalingshistorik, opholdssteder, diagnose, oplysninger om pårørende, fagforeningsforhold, interesser, rejser, internettrafik eller andet, der giver dig oplysninger om en bestemt person. 

> Se det fulde program på DANSK ITs hjemmeside her.

Tilmelding:

Tilmelding sker ved at skrive en mail til Irmelin Karlsen fra DANSK IT: ika@dit.dk . I mailen skal du oplyse, at du er medlem af BrainsBusiness.

Fakta om arrangementet

Dato:
18. april 2018 - 19. april 2018

Tid:
09.00-16.00

Sted:
NO16
Europaplads 16
8000 Aarhus C

Pris:
Medlem af Dansk IT, it-forum eller BrainsBusiness: kr. 10.500,00 Øvrige: kr. 12.085,00

Kontakt navn:
Irmelin Karlsen, Dansk IT

Kontakt e-mail:

placeholder

 

Medlemskab betaler sig

Vores medlemsvirksomheder samt medlemmer af it-forum deltager i vores arrangementer gratis eller til reduceret pris.

Er I endnu ikke medlem, så meld virksomheden ind her - og spar penge allerede fra i dag. 

Se alle medlemsfordele her.

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nationale klynge for digitale teknologier. Vi samler en lang række stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet     Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Danmark      Aalborg Kommune