Udviklingsforløb for indlejrede systemer

Dagens tema knytter sig til en konkret case, som bredes ud på seminaret og anvendes som grundlag for en nærmere drøftelse af mere generelle problemstillinger i virksomheder, som udvikler indlejret software. Desuden beretter Grundfos om sin platform for produktudvikling.

Casen omfatter maskinfabrikken Hardis udvikling af en ny generation embedded computer på marksprøjter. Visionerne for projektet er i høj grad blevet opfyldt. Hardi har fået et stort teknologisk løft med en computerplatform, der både er skalerbar og prisbillig. Dog har dokumentationen endnu ikke den ønskede kvalitet. Udviklingsarbejdet er udført af en underleverandør, hvortil en senioringeniør fra Hardi har været udstationeret. Den udstationeredes indsats for at bygge bro mellem Hardi og underleverandøren har været langt større end budgetteret. Udviklingstiden blev langt større end forudset. Udviklingsomkostningerne beløb sig til millioner af kroner.

På den baggrund stiller Hardi nogle mere generelle spørgsmål:

  • Hvordan afklarer firmaet selv sine behov og krav?
  • Hvordan afbalanceres forholdet mellem håndværksmæssig og procesorienteret tilgang til softwareudvikling?
  • Hvordan afklares, om underleverandøren er kvalificeret?
  • Hvordan afklares fordeling af opgaver mellem kunde og underleverandør?
  • Hvordan overdrages viden fra fx senioringeniør til nye folk på vedligeholdelse af den udviklede computer?

Grundfos beretter om et typisk forløb for produktudvikling. Som basis anvendes en produktplatform, som rummer de grundlæggende operativ- og flowsystemer mv. Denne platform videreudvikles ud fra kundens behov og krav. Udviklingsarbejdet benytter elementer fra både det plandrevne og agile univers: En plan for at opnå den kvalitet, kunden kræver inden markedsintroduktion. Scrum med brug af backlog og daglige scrummøder indlejret i den plandrevne udvikling. Daglige regressionstest, hvor nye og gamle features testes. Grundfos lægger vægt på løbende forbedringer af både produkt og proces.

Vi vil benytte dagens indlæg og spørgsmål til en mere generel drøftelse af udviklingsforløb for indlejrede systemer. Hvordan opnår man fleksibilitet i udviklingsforløbet samtidigt med høj kvalitet? Hvilken rolle spiller dokumentationen af processer og produkter? Hvilken rolle spiller moderne udviklingsomgivelser med emulatorer, komponentintegration og automatiseret test?

Tilmelding

Tilmelding skal ske til Jørgen Biegel på jbi@tekkva.dk senest 18. november.

Fakta om arrangementet

Dato:
22. november 2016

Tilmeldingsfrist:
18. november 2016

Tid:
Kl. 12.30-16.30

Sted:
NOVI, Niels Jernes Vej 10, lokale 1, 9220 Aalborg Ø

Pris:
Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet. Der beregnes et no-show-gebyr på 250 kr.

Kontakt navn:
Jørgen Biegel, tlf. 96 35 45 65

Kontakt e-mail:

Program

11.45-12.30   Ankomst og sandwich

12.30-12.45   Velkomst og præsentation
v. Jørgen Biegel

12.45-14.00   Udvikling af en ny generation embedded computer på marksprøjter
v. Bjarne Schmidt, Hardi A/S

- Udviklingsforløb for konkret case og status af den udviklede computer

- Erfaringer fra udviklingsforløb og anbefalinger

14.00-14.50   Produktudvikling hos Grundfos
v. Peder Kristensen

- Langsigtet plan og kortsigtet, daglig dynamik i produktudvikling

- Løbende test og produkt- og procesforbedring

14.50-15.15   Kaffe og uformelt netværk

15.15-16.00   Indlæg
v. Ivan Aaen, Datalogisk Institut, AAU

16.00-16.15   Opsamling
v. Ivan Aaen og Jørgen Biegel

- Drøftelse af seminarform, emner og forslag til næste seminar

16.15-16.30   Kaffe og uformelt netværk

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nationale klynge for digitale teknologier. Vi samler en lang række stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet     Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Danmark      Aalborg Kommune