Industri 4.0: Fremtidssikring af virksomheden via digitalisering

Industri 4.0 kaldes for den fjerde industrielle revolution og er baseret på digitalisering. En enorm mængde af nye, hurtigere og billigere teknologier er nu tilgængelige for virksomheder, som kan udnytte dem til nye produkter, processer og services i en fleksibel og effektiv produktion, som smidigt kan tilpasses slutkundens behov i et marked i stadig forandring.

Avancerede robotter, cloudløsninger, 3D-printere, sensorer, måleudstyr og augmented reality er nogle af de teknologier, som bliver nævnt, når talen falder på Industri 4.0. Nogle af teknologierne har været på banen længe, mens andre stadig er ved at modnes. Det særlige ved Industri 4.0 er, at teknologierne i disse år sættes sammen i nye kombinationer og danner de såkaldte cyber-physical systemer. Det er fysiske enheder udstyret med en computer, der gør enheden i stand til bl.a. at opfange og kommunikere data samt styre eksempelvis produktionssystemer. Der er således tale om en sammenkobling af den fysiske verden og den digitale verden. 

Digitalisering i virksomhederne kan skabe værdi i form af f.eks. mere effektive processer og færre fejl i produktionen, helt nye produkter eller helt nye beslutningsgrundlag. Industri 4.0 er altså ikke en komplet automatisering af virksomhederne, som overflødiggør alle medarbejderne, men derimod en automatisering af nogle arbejdsprocesser og værdifulde redskaber i medarbejdernes hverdag, hvad enten der er tale om hjælp til tunge løft på lageret, slidende bevægelser i produktionslinjen eller optimeret beslutningsstøtte til ledelsen, når forretningskritiske beslutninger skal træffes.


BrainsBusiness har i 2018 i samarbejde med AAU Smart Production afholdt temamøder med fokus på Industri 4.0: Fremtidssikring af virksomheden via digitalisering

Industri 4.0: Møde 1 - Parathed, potentialer og udbytte
25. januar 2018

Industri 4.0: Møde 2 - Hvordan bliver medarbejderne klar til virksomhedens digitalisering?
1. marts 2018

Kontakt

Har du spørgsmål om temamøderne, så kontakt:

Birgit-Johanne Andersen
Cluster Coordinator 

Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst

Tlf. +45 21 47 99 69

bbsa@brainsbusiness.dk 

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Vi samler en lang række af Nordjyllands stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet      Region Nordjylland      Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Nordjylland      Aalborg Kommune