AAU-forskere modtager millioner fra det Frie Forskningsråd

Hele fem IKT-forskere fra Aalborg Universitet har fået projekter gennem nåleøjet hos Det Frie Forskningsråd. De fem forskere har modtaget i alt omkring 18 mio. kroner til deres projekter, som omhandler fx. indlejret software, automatiseret kalibrering af radiokanaler og styringsmodeller til Internet of Things. På siden her kan du læse mere om de fem projekter.

 

Rafael Wisniewski, Institut for Elektroniske Systemer - DeBaTe - Density-Based Techniques in Control Engineering

At tilslutte apparater til internettet (Internet of Things eller på dansk tingenes internet) rummer den mulighed, at apparaterne kan samarbejde om at løse opgaver uden hjælp af en operatør. Når opgaverne bliver komplekse, så dette Internet of Things skal kunne tage hensyn til mangeartede, skiftende situationer i store, ofte globale systemer, opstår der det problem, at de gængse computerbaserede styringsmodeller ikke slår til, da de er baseret på en antagelse om lineære sammenhænge. I større, sammenhængende Internet of Things vil der ofte herske en ikke-lineær dynamik. Der findes i dag ikke systematiske softwarebaserede værktøjer inden for ikke-lineær reguleringsteori. Industriens ingeniører er derfor henvist til at bruge tidskrævende trial-and-error teknik. DeBaTe projektet har som mål at ændre denne situation.

Rafale Wisniewski har modtaget 2.574.920 kr.

 

Ulrik Nyman, Insitut for Datalogi - Compositional Verification of Real-time MULTICORE SAFETY Critical Systems

Indlejrede softwaresystemer, det vil sige software, som integreres i fx mobiltelefoner, industrielt og medicinsk udstyr, bliver en stadig større del af vores hverdag. Indlejret software er også ansvarlig for menneskeliv. Det gælder fx i førerløse biler, elektroniske insulinsprøjter, sikkerhedssystemer og meget andet. Men hvordan sikrer vi, at den IT, vi udvikler, opfører sig sikkert i alle tænkelige situationer og træffer de rigtige valg? Det har lektor Ulrik Nymann fra Institut for Datalogi lige fået næsten to millioner til at forske i. Projektet vil med et tigerspring øge præcisionen og detaljegraden i analysen af de såkaldte multi-core-systemer, der i stigende grad er nødvendige indlejrede software systemer.

Ulrik Mathias Nyman har modtaget 1.890.704 kr.

 

Troels Pedersen, Institut for Elektroniske Systemer - Approximate Bayesian Computation in Radio Channel Modelling: a Step towards Automated Calibration

Præcis simulering er et vigtigt stykke værktøj for ingeniører, der designer fremtidens trådløse IKT-systemer. Sådanne simuleringer er muligt ved hjælp af modeller for udbredelsen af radiosignaler, såkaldte radiokanalmodeller. Troværdigheden af simuleringerne afhænger dels af, hvor god modellen er, men også af hvor godt modellen kan kalibreres med måledata. Kalibrering er til tider en udfordrende manøvre på grund af, at modellernes struktur er indrettet netop til simulering, men vanskeliggør kalibrering ved normale statistiske metoder. Derfor kalibreres radiokanalmodeller i dag ved brug af skræddersyede heuristiske metoder, der udvikles til hver ny model – en betydelig indsats der, hvis modellen senere må forkastes, er forgæves. Projektet tager denne udfordring op ved hjælp af de såkaldte Approximate Bayesian Computation (ABC) teknikker, der er udviklet inden for andre forskningsgrene, så som populationsgenetik, men ikke tidligere har været anvendt til radiokanalmodellering. Målet er at undgå eksisterende kalibreringsteknikkers ulemper ved at udvikle generiske og automatiserede metoder og derigennem forbedre ingeniørernes simuleringsværktøjer.

Troels Pedersen har modtaget 2.590.254 kr.

 

Elisabeth Gloria De Carvalho, Institut for Elektroniske Systemer - Cell-Less Wireless Networks (CELEST)

CELEST projektet adresserer en større forstående revolution indenfor trådløse netværk, hvor dagens æra med celle-centrerede netværk forlades og en ny æra med celle-løse netværk påbegyndes med udsigt til ekstraordinære gevinster i datahastigheder og energieffektivitet. Målet for CELEST er integrationen i denne nye arkitektur af basisstationer med såkaldte massive antenne-arrays, som spiller en central rolle i 5G trådløse netværk.

Elisabeth Gloria De Carvalho har modtaget 5.876.179 kr.

 

Jesper Jensen, Institut for Elektroniske Systemer - Intelligibility-Aware Hearing Assistive Devices

Talekommunikation foregår i stigende grad i støjfyldte omgivelser. Eksisterende hørehjælpemidler, f.eks. headsets til talekommunikation i kraftig baggrundsstøj og hjælpemidler til svagthørende såsom høreapparater, høreimplantater, osv., har til formål - via avanceret signalbehandling - at reducere baggrundsstøjen, og gøre talesignalerne klarere, så de lettere kan forståes. Desværre virker disse eksisterende hjælpemidler ikke tilstrækkeligt godt i mange dagligdags situationer. Projektet er baseret på fremskridt indenfor statistisk signalbehandling, maskinlæring, og modeller af den menneskelige hørelse. Projektet sigter mod at udvikle signalbehandlingsmetoder, som ved at forudsige hvor stor en del af talesignalet en bruger kan forstå i en given situation, herefter kan justere signalbehandlingen, således at forståeligheden maksimeres.  

Jesper Jensen har modtaget 5.255.449 kr.  

> Læs mere om bevillingerne på AAU's hjemmeside

> Se alle bevillinger inden for Teknik og Produktion

Ulrik Nyman, Institut for Datalogi

Elisabeth Gloria De Carvalho, Institut for Elektroniske Systemer

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nationale klynge for digitale teknologier. Vi samler en lang række stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet     Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Danmark      Aalborg Kommune