BrainsBusiness bringer dig tættere på EU’s Horizon 2020-midler

Vil du gerne have del i de mange millioner, der ligger i EU’s Horizon 2020-midler – men føler, at vejen dertil er lang, kompliceret og tidskrævende? Og arbejder du med produkter eller teknologier, der kan implementeres i fremtidens Smart City-løsninger – men mangler samarbejdspartnere, der kan hjælpe med at føre dem ud i livet? Så kom med i BrainsBusiness’ Smart CityBrains-projekt, hvor vi skaber en platform for idegenerering, projektmodning og netværksdannelse med henblik på dansk deltagelse i de kommende års Horizon 2020-ansøgninger!

Styrelsen for Forskning og Innovation har netop givet bevillinger til 13 projekter, der skal styrke den danske deltagelse i Horizon 2020 – heriblandt BrainsBusiness-projektet Smart CityBrains, som skydes i gang i foråret 2016. Her inviteres du som virksomhed eller forsker med i en 3-trins-raket, der gør dig – og dine ideer – klar til at deltage i de store EU-projekter, hvor der er mange penge at hente:

  1. Ideudviklingsseminarer – hvor vi samler virksomheder og forskere omkring videreudvikling af gode projektideer inden for specifikke temaer med relevans for de forskellige calls under Horizon 2020. Her kan du komme med dine ideforslag – eller koble dig på eksisterende danske og internationale projektforslag, hvor dine kompetencer kan gøre en forskel!
  2. 1-til-1 projektmodning, hvor de gode ideer modnes i samspil med BrainsBusiness og NordDanmarks EU-kontor for at bringe ideernes fulde potentiale i spil.
  3. Deltagelse i internationale netværk med henblik på at sammensætte det optimale internationale hold til at føre projektideerne ud i livet. Disse netværk vil bl.a. bygge på de eksisterende gode kontakter til fx den tyske logistikklynge Logistik Initiative Hamburg samt de svenske klynger i Business Region Göteborg.

Du kan altså både få hjælp til at videreudvikle dine egne ideer til projektansøgninger – eller komme med i eksisterende projektideer, hvor dine kompetencer, teknologier eller produkter kan være værdifulde bidrag til de nye løsninger.

Hold øje med vores hjemmeside og arrangementskalender – her bringer vi nyt, når første ideudviklingsseminar nærmer sig!

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nationale klynge for digitale teknologier. Vi samler en lang række stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet     Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Danmark      Aalborg Kommune