C40-debat: Ved fælles hjælp kan vi løse klimaudfordringerne

Formand for BrainsBusiness, Claus Falk, og bestyrelsesmedlem Jane Rygaard, Head of Dedicated Wireless Networks product management hos NOKIA, deltog som repræsentanter for IKT-erhvervet, da der blev afholdt klimadebat under det nylige C40-topmøde i København.
 
Overskriften for debatten var ”From Climate Sinners to CO2 Darlings”, og her diskuterede 15 repræsentanter fra en lang række brancher, hvordan brancherne både står for en stor del af klimabelastningen, men samtidig har mange innovative løsninger, der kan være svaret på store dele af klimaudfordringerne.
 
Gennemgående for budskaberne fra alle paneldeltagerne var en bevidsthed om, at klimaudfordringerne ikke løses ved at arbejde i brancheopdelte siloer, men at der er brug for – og stor vilje til – samarbejde på tværs. Derved kan erfaringer og teknologier samles i nye innovative løsninger, hvor viden fra én branche kan udnyttes til løsning af nogle af de klimasynder, en anden branche begår.
 
”Vi i IKT-erhvervet står med et stort ansvar for at være klar til at stille vores teknologier til rådighed for andre brancher. Vi véd, at digitalisering, eksempelvis i form af kunstig intelligens og robotter, kan nedbringe CO2-udledningen markant på en lang række områder. Jeg tror på, at vi i de kommende år vil se en lang række nye danskudviklede teknologier, som vil komme til at spille en afgørende rolle på globalt plan. Vi har den nødvendige viden og kompetencer – nu er det tid at sætte spot på at skabe rammerne for det tværgående samarbejde, der kan skabe synergien, der fører til konkrete løsninger,” siger Claus Falk, formand for BrainsBusiness og tilføjer:

”Undersøgelser foretaget af Microsoft og PwC i England viser således, at anvendelsen af kunstig intelligens inden for landbrug, energi, transport og vand kan nedbringe verdens udledning af drivhusgasser med 4% - svarende til den mængde, man forudser, at Australien, Canada og Japan vil udlede til sammen i 2030. Og en nyudviklet teknologi til køling af tech-giganternes enorme datacentre forudses at kunne nedbringe disse datacentres strømforbrug med helt op til 90%.”

 

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nationale klynge for digitale teknologier. Vi samler en lang række stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet     Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Danmark      Aalborg Kommune