En gang iværksætter - altid iværksætter

For Uffe Koch, indehaver og stifter af Det Gode Firma, var frihedstrangen og muligheden for at arbejde over længere tid med de projekter og idéer, han brænder for, stærkere end behovet for et fast job i sikre rammer i Huge Lawn Miracle Apps – den virksomhed, han selv startede i 2009 og efterfølgende solgte til Miracle A/S. 

I Huge Lawn Software – senere Huge Lawn Miracle Apps – var Uffe Koch med til at udvikle omkring 150 app-løsninger for en bred vifte af kunder, heriblandt Hummel, Vestas, DR og Region Nordjylland. I 2015 solgte han virksomheden til Miracle A/S. 1. januar 2017 sprang han så endnu engang ud som iværksætter – denne gang med virksomheden Det Gode Firma, hvis mål med Uffes egne ord er ”at lave produkter der kan gøre en positiv forskel.”

”Da jeg solgte Huge Lawn til Miracle var tanken, at jeg stadig skulle stå i spidsen for Aalborg-afdelingen, men det gik op for mig, at det selv at kunne styre retningen betød mere for mig, end jeg havde forventet. Jeg havde stadig meget frie hænder – i det perspektiv kunne jeg ikke have valgt et bedre firma at sælge til – men trangen til selv at bestemme, i kombination med et ønske om at arbejde med nogle større og længere projekter, end de, vi havde gennemført i regi af Huge Lawn, betød at jeg valgte at starte op for mig selv igen med Det Gode Firma,” fortæller Uffe Koch.

Ildsjæle mødes og innovative projekter opstår

Det Gode Firma er på mange fronter en anderledes virksomhed end Huge Lawn Software. Hvor Huge Lawn primært var en konsulentvirksomhed, som hjalp sine kunder med at gennemføre relativt korte og specifikke projekter, skal Det Gode Firma give Uffe Koch mulighed for dels at arbejde i dybden med projekter, der er hans egne hjertebørn, og dels arbejde i tæt samspil med de kunder, hvis behov de udviklede produkter skal opfylde. Han fortæller:

”Det Gode Firma er på sin vis et rammefirma, som indgår i en række projekter med forskellige partnere. Eksempelvis er det projekt, der optager mig lige nu, projektet PRE.DO, hvor jeg arbejder sammen med Christoffer Mørch og Thomas Broen fra virksomheden Ideaal, samt Maj-Britt Sørensen fra Nordkjær. Vi har alle omkring 10 års erfaring som iværksættere og ville gerne prøve noget, ingen af os havde prøvet før – og det fælles projekt har vi fundet i PRE.DO.”

Samarbejdet opstod egentlig lidt ved en tilfældighed. Efter opstart af Det Gode Firma jonglerede Uffe Koch med en række forskellige produktideer – men manglede et værktøj, hvor han kunne afprøve og modne ideerne hele vejen rundt, fra teknologiske krav og muligheder over markedspotentiale og til budgetter, forretningsplaner og marketing. Dét nævnte han en dag for Christoffer Mørch over en kop kaffe – og så begyndte det at slå gnister.

Netop sådan et digitalt innovationssystem havde Ideeal forsøgt at bygge på baggrund af deres viden inden for design thinking og innovativ produktudvikling – men projektet var strandet på, at de manglede den teknologiske viden, der kunne gøre projektet til virkelighed. En teknologisk viden præcis som den, Uffe Koch besidder efter 8 år som app- og softwareudvikler og en baggrund derfør som ingeniør hos Motorola.

Innovationsplatform med internationalt potentiale

Inden for en uge efter det første møde var der skabt kontakt til Maj-Britt Sørensen, som Uffe Koch havde samarbejdet med i tidligere projekter. Hun er forhenværende marketingchef i Logimatic og har desuden boet i Silicon Valley og læst innovation på Stanford University. 

”Og med hende på holdet stod vi pludselig med alle de ingredienser, der skulle til for at lave en virkeligt god kage,” fortæller Uffe Koch. ”Vi har en stor metodisk, teoretisk og praktisk viden – om design, om kundebehov, om teknologiske muligheder, om innovative metoder og processer osv. osv. osv. Og samtidig har vi alle ild i røven, så at sige – vi har alle prøvet at bygge noget op, og vi har en tro på og attitude om, at vi kan gøre det igen!”

Kort fortalt er PRE.DO et digitalt innovationsværktøj til iværksættere, ansatte, virksomheder og studerende – kort sagt alle, der har en idé til et produkt eller projekt, og som har brug for at kvalificere og udvikle ideen til det punkt, hvor den kan pitches for fx virksomhedens ledelse eller eksterne investorer. 

”Ideen er blevet taget overordentligt godt imod, når vi har præsenteret den for potentielle kunder og brugere. Blandt andet var vi med på SEED Discovery Day, hvor vi var i finalen om at blive Danmarks bedste iværksætterprojekt. Vi har en ambition om – til forskel fra mange andre innovation management systems på markedet – at alle og enhver skal kunne bruge det, også uden en lang forudgående innovationsuddannelse eller uden at være ekspert i designtænkning og –metoder. Det skal være brugbart for alle, der har behov for at få klædt en idé på – men også for at få vist et projekts svagheder og få luget evt. dårlige idéer fra,” forklarer Uffe Koch.

Projektet er allerede så langt, at der kommer en første version på markedet til efteråret, hvorefter PRE.DO-teamet vil videreudvikle produktet på baggrund af brugernes erfaringer og feedback.

”Vi tror på, at det her kan komme rigtigt langt. Vi har en unik vision sammenlignet med andre på markedet, og vi har da også haft folk, der har sagt til os, at vi er vanvittige, fordi vi er så ambitiøse. Men vi tror på vores ide og koncept, og vi kan se, at det vil kunne videreudvikles og skaleres over en årrække til at blive det foretrukne globale værktøj for idéudvikling,” afslutter Uffe Koch med et smil.

> Læs mere om PRE.DO i artiklen "Nordjysk software i finalen om landets bedste iværksætterprojekt"

> Læs mere om Det Gode Firma

> Læs mere om PRE.DO


Dette er første portræt i vores nye portrætserie om markante personer i den nordjyske IKT-klynge. Har du forslag til, hvem vi skal sætte spot på i næste nyhedsbrev, så send det til nyhedsbrev (a) brainsbusiness.dk 


 

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nationale klynge for digitale teknologier. Vi samler en lang række stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet     Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Danmark      Aalborg Kommune