PRESSEMEDDELELSE, BrainsBusiness, 28. februar 2017

Flere nordjyske erhvervsklynger indfører medlemsbetaling

Flere af de nordjyske klyngeinitiativer under Vækstforum er i gang med at indføre medlemsbetaling. Erfaringerne fra den nordjyske IKT-klynge BrainsBusiness, der har haft medlemsbetaling i mange år, er gode. Her har der været medlemstilgang gennem alle årene.

I sommeren 2015 vedtog Regionsrådet i Nordjylland den nye Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018. Heri spiller videreudvikling af de regionale klyngeorganisationer en afgørende rolle for regionens og Vækstforum Nordjyllands erhvervsudvikling, og som et led i den igangværende professionalisering og strømlining af klyngerne indføres nu medlemsfinansiering. Det gælder eksempelvis energiklyngerne FleksEnergi og Hub North, der hører under House of Energy, og det gælder logistikklyngen SmartLog.

Grundtanken er, at netværksarbejdet i højere grad skal sigte mod kvalitet frem for kvantitet, og erfaringerne fra IKT-klyngen BrainsBusiness viser, at medlemsfinansiering netop styrker netværket og den enkelte virksomheds engagement:

- I BrainsBusiness har vi haft medlemsfinansiering i mange år, og vi har i dag 150 nordjyske IKT-virksomheder som medlemmer. Kontingentet er inddelt i otte kategorier afhængig af virksomhedsstørrelse, og der er ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved rimeligheden af at betale for de mange medlemsfordele, forklarer Co-Cluster Manager Birgit Pia Nøhr fra BrainsBusiness.

De 150 medlemmer betaler fra 1.000 kroner om året for enkeltmandsvirksomheder til 25.000 kroner for virksomheder med 200 medarbejdere og derover. Til gengæld får de adgang til et stort dansk og internationalt netværk af virksomheder og forskere og ikke mindst gratis adgang til en lang række faglige arrangementer. Virksomhederne får også adgang til temaspecifikke fokusnetværk samt innovationsforløb, der kan udvikle og skabe vækst:

- Vi har etableret en lang række forskellige platforme og rammer, som medlemmerne kan matchmake og netværke inden for. Netværk er faktisk vores stærkeste kort, og det er her, at en stor del af væksten sker. Det er nemlig helt afgørende, at de specialiserede IKT-virksomheder møder ligesindede – enten for at blive inspireret, for at dele viden eller for at teame op sammen på større opgaver, fortsætter hun.

Og medlemmerne af BrainsBusiness er enige. Medlemsbetaling er ikke en barriere – snarere tværtimod:

- Det koster jo noget at administrere netværket, men det gør også, at man ved, at dem, der er medlem, rent faktisk ønsker at være medlem, siger CEO Henrik Stærmose fra Neogrid Technologies.

Et tilsvarende udsagn kommer fra Michael Paarup, der er direktør hos Logimatic:

- Medlemsbetaling er helt fint og nødvendigt. Vi betaler også for andre tilsvarende medlemskaber.

Birgit Pia Nøhr siger supplerende, at det i al netværksarbejde handler om at give og tage. Deltagelse i eksempelvis BrainsBusiness giver ikke et afkast, hvis ikke man selv investerer i det, og det er her, at medlemsbetaling kan være afgørende. At være gratist forpligtiger ikke nok, mener hun:

- Der er jo stor forskel på blot at modtage et nyhedsbrev og ”kalde” sig medlem versus at være et engageret netværksmedlem, der bidrager og samtidig får et udbytte. Umiddelbart kan det måske lyde tillokkende at deltage i et gratis netværk, men jeg mener faktisk, at det kan være selvmodsigende. Medlemsbetaling er derimod forpligtigende på den måde, at dem, der deltager, også engagerer sig. Gratister kan jo derimod tillade sig en mere passiv rolle, og det er ikke befordrende for et godt netværk, pointerer hun.

Birgit Pia Nøhr mener derfor, at det er helt naturligt, at Vækstforum-klyngerne indfører medlemsbetaling: - Det er ikke sikkert, at du kan gøre det fra dag et, men efter nogle år, hvor netværket har vist sin bæredygtighed, bør det være et naturligt næste skridt. Det vil ganske enkelt styrke netværket og resultaterne, slutter hun.

Co-cluster manager Birgit Pia Nøhr, BrainsBusiness

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nationale klynge for digitale teknologier. Vi samler en lang række stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet     Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Danmark      Aalborg Kommune