Forskertalent flytter grænserne for datakommunikationen i IoT

På Aalborg Universitets Institut for Elektroniske Systemer, sektionen for Connectivity, arbejder post.doc. Kasper Fløe Trillingsgaard på en udfordring, hvis løsning vi alle får brug for i de kommende år: Hvordan man optimerer datakommunikation, hvor det, der sendes, er meget små datapakker fra et utal af enheder i fx Internet of Things (IoT)-netværk eller mobildatanetværk.

Kasper Fløe Trillingsgaard har netop forsvaret sin ph.d.-afhandling med titlen Information-theoretic aspects of low-latency communications, som han fik stor ros for af opponenterne ved forsvaret. Kasper Fløe Trillingsgaards arbejde roses for dyb teoretisk indsigt, nyskabende viden og nyudviklede protokoller for, hvordan data kommunikeres via en given kanal, og har allerede medført en invitation til samarbejde med en af verdens førende forskere på området på MIT i Boston.

Skaber ny viden

”Jeg har altid elsket at arbejde med udfordrende projekter af den type, hvor man kan dykke langt ned i problemet og arbejde grundigt og abstrakt med det. Den slags problemer, hvor man er nødt til at tænke anderledes og søge nye veje, fordi løsningen ikke bare kan findes i en tekstbog,” fortæller Kasper Fløe Trillingsgaard.

Derfor var det også et helt naturligt skridt at gå efter en forskerkarriere, da han afsluttede sin kandidateksamen på Aalborg Universitet.

”I løbet af min kandidatuddannelse arbejdede vi med projekter, som var tæt knyttet til den forskning, der foregår på Aalborg Universitet, og derfor var det oplagt at arbejde videre med det felt, da chancen for en ph.d. bød sig,” fortæller han.

”Som forsker har du frihed til at arbejde med de problemstillinger, du er allermest interesseret i, og du har muligheden for at arbejde i dybden med dem og belyse dem fra forskellige vinkler. Du arbejder på grænsen af det, man ved – og du er med til at flytte grænserne for den viden, der eksisterer. Den viden, vi udvikler i dag på dette område, vil også gælde om 20 år,” tilføjer han.

Fra få store til mange små

Kasper Fløe Trillingsgaards forskning ligger inden for feltet informationsteori og fokuserer på, hvordan datakommunikation kan optimeres i trådløse netværk – herunder IoT-netværk med utallige sensorer, der skal indsamle og kommunikere data til gateways.

”Når man ser på datakommunikation, har vi på den ene side en sender, og på den anden side en modtager, og beskeden sendes via det, vi kalder en kanal – fx en WiFi-forbindelse eller en mobilforbindelse. Det, jeg – og informationsteorien – ser på, er, hvordan vi kan finde ud af, hvilke datarater (fx bits/sekund), der er optimale i det givne netværk. Det er et svært problem, fordi det afhænger af mange faktorer, men vi anvender nogle ret abstrakte modeller for de her kommunikationssystemer, som fanger essensen af problemet og dermed gør det muligt for os at modellere og analysere det,” forklarer Kasper Fløe Trillingsgaard.

”Traditionelt har man arbejdet med en antagelse om, at de beskeder, der skulle sendes, var meget store, men i den situation, vi står i i dag, ser vi i stedet netværk, der består af mange enheder – fx sensorer – som hver sender små datapakker, og det betyder, at de traditionelle resultater inden for informationsteori ikke nødvendigvis kan bruges på disse nye netværk,” tilføjer han.

Kasper Fløe Trillingsgaard arbejder derfor på at modellere denne nye type netværk med to hovedmål: 1) At udvikle viden om, hvilke øvre datarater, der er mulige at opnå i denne type netværk, og 2) hvordan man kan forbedre sine kommunikationssystemer, så disse maksimale datarater kan opnås i praksis.

”De nye IoT-netværk med et utal af enheder, der også kommunikerer internt, stiller nye krav til den datakommunikationsinfrastruktur, vi omgiver os med. Gennem de modeller og simuleringer, jeg har lavet, er jeg nået frem til en teoretisk indsigt i, hvordan man kan forbedre designet af nogle af de her systemer med henblik på at opnå højere datarater, opnå lavere strømforbrug eller supportere flere enheder,” forklarer han.

”I min ph.d. har jeg arbejdet meget grundforskningsorienteret, men det kunne være spændende nu at arbejde videre og afprøve den indsigt, jeg er nået frem til, i praksisnære scenarier og se, hvilken indflydelse den viden kan have på praktiske systemer,” tilføjer han.

I første omgang foregår hans videre arbejde fortsat på Aalborg Universitet, hvor han er ansat i en post.doc-stilling.

”Jeg håber, at mine resultater, og selvfølgelig også den positive feedback, min afhandling har fået, gør det muligt med tiden at søge mine egne forskningsmidler. Jeg oplever allerede stor interesse for mit arbejde og har bl.a. fået en invitation til at tage til USA for at samarbejde med en af de helt store profiler på området, Yury Polyanskiy på MIT, senere på året,” afslutter han.

Kasper Fløe Trillingsgaard, post.doc.,
sektion for Connectivity, Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet


Dette er andet portræt i vores nye portrætserie om markante personer i den nordjyske IKT-klynge. Har du forslag til, hvem vi skal sætte spot på i kommende udgaver af nyhedsbrevet, så send det til nyhedsbrev (a) brainsbusiness.dk  

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nationale klynge for digitale teknologier. Vi samler en lang række stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet     Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Danmark      Aalborg Kommune