Hjernetræningsrobot skal bremse folkesygdommen demens

Pressemeddelelse, LT Automation, 22. september 2017

Nordjysk robotvirksomhed sætter forebyggelse af demens på dagsordenen med salg af ny hjernetræningsrobot på dansk grund. Hjernetræningsrobotten dygtiggør via 16 forskellige tanke- og bevægelsesopgaver forskellige kognitive funktioner i hjernen, der forventes at nedsætte normal aldersbetinget degenerering af hjernebarken, og dermed forebygge demens.

Silbot er navnet på den nye hjernetræningsrobot, der forventes at medvirke til at ændre de danske prognoser for konstaterede demensdiagnoser, der i dag ligger på omtrent 7.700 nye tilfælde årligt, ifølge Nationalt videnscenter for Demens.

Silbot er af koreansk oprindelse, men er siden 2011 blevet videreudviklet i et samarbejde med Aarhus Kommunes Center for Frihedsteknologi. Gennem diverse træningsforløb ved Center for Frihedsteknologi og DemensHjørnet er der indsamlet dokumentation, som har tjent til at udvikle og tilpasse Silbot til den danske virkelighed. Som resultat af positive målinger af hjernetræningens effekter og borgernes tilfredshed har Aarhus Kommune nu indgået en licensaftale med en nordjysk virksomhed med robotekspert Lasse Thomsen i spidsen. En licensaftale der sammen med en netop underskrevet distributionskontrakt med koreanske Robocare giver eksklusive rettigheder til salg i Europa, Canada og Australien og dermed muliggør forebyggelse og forskydning af demens for det danske folk.

”Jeg har ikke noget imod at blive 100 år, hvis jeg er sund og rask. Men jeg har ikke lyst til at blive 100 år med smerter, sygdomme og ikke være i stand til at genkende mine pårørende. Så længe der er mulighed for at arbejde hen mod løsninger og forbedringer synes jeg bestemt, vi skal gøre det” sådan lyder det fra Ivan Kjær Lauridsen, Velfærdsteknologichef, Aarhus Kommune.

Den robotstyrede kognitive træning er baseret på forskellige tanke- og bevægelsesopgaver, som introduceres af robotten Silbot i samspil med en underviser. Silbot giver instrukser, motiverer og interagerer med borgerne. Med tanke- og bevægelsesopgaverne udvikler og øver Silbot hukommelsesmønstre, som borgerne med hjælp fra underviseren viderefører med succes til praktisk brug i deres dagligdag. Op til 8 borgere kan benytte Silbot pr. træningssession, hvilket skaber et socialt fællesskab, og desuden sætter fokus på at italesætte problemfelter ved kognitiv svækkelse. Det betyder, at borgerne kan lære af hinandens metoder til en lettere hverdag. Det handler altså om mestring af eget liv, større selvstændighed og selvhjulpenhed grundet bedre bevarede kognitive funktioner.

”Det er vores klare forventning, at vi kan skabe betydelige forbedringer i forhold til forebyggelse af demens ved hjælp af Silbot, da Aarhus Kommune har set tegn på, at borgerne vitterligt forbedrer sig i deres daglige gøren som resultat af robothjernetræningen. Vi mener virkelig, at der er brug for at sætte ind på området og arbejde for at skabe bedre prognoser for danskerne og netop derfor er vi nu klar med salget af Silbot, og ser frem til at kunne følge kommende resultater” lyder det fra robotekspert og Adm. Direktør, Lasse Thomsen.

Kontrakten med Robocare blev underskrevet den 19. september i en seance med den danske ambassadør i Sydkorea, Thomas Lehmann. Herforuden har den koreanske Minister for Health and Welfare, Park Neunghoo, også været til stede for at drøfte robotteknologi i Danmark. Den nordjyske robotvirksomhed, der skal stå for salget og som netop har sat underskriften i Sydkorea, er Melvin Robotics ApS med beliggenhed i Aalborg. Virksomheden har netop skiftet navn fra Melvin ApS som resultat af, at bl.a. robotterne Silbot og Sanbot er blevet en del af produktporteføljen. Virksomheden står desuden bag udviklingen af hjælpemidlet MELVIN®, der gør borgere med funktionsnedsættelse helt eller delvist selvhjulpne i forbindelse med toiletbesøg via automatisk af- og påklædning af benklæder samt støtte til at sætte og rejse sig.

 

 

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nationale klynge for digitale teknologier. Vi samler en lang række stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet     Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Danmark      Aalborg Kommune