IT løsninger sikrer vækst i det moderne landbrug

BrainsBusiness er samarbejdspartner i et projekt, hvor Aalborg Universitet i samarbejde med LandboNord og Telenor vil etablere et stærkt forsknings- og udviklingssamarbejde om at finde kommunikationsløsninger, der imødekommer kravene til fremtidens intelligente landbrug. De fremtidige kommunikationsløsninger forventes at bidrage til:

 • Bedre dyrevelfærd
 • Større fødevaresikkerhed
 • Mindre miljøbelastning
 • Øget produktion

Selv om landbruget allerede i dag er et IT-tungt erhverv, forventes det at fremtidige teknologier vil være med til at optimere omsætningen endnu mere, og samtidig mindske de skadelige miljøpåvirkninger.

Som eksempler på den teknologiske udvikling inden for landbruget kan nævnes:

 • Brug af sensorer til at sikre Bio- og fødevaresikkerhed
 • ”Cloud computing” til simpel adgang, analyse og deling af informationer (Big Data)
 • Mobile smart devices og apps med mulighed for altid at have adgang til informationer
 • Sensorteknologi til at kortlægge landskab og foretage målinger af biomasse og tilpasning af pesticider (miljøpåvirkning)
 • Øget brug af videokonference for hurtig adgang til veterinær- og landbrugskonsulenter
 • Overvågning af temperatur og klimaforhold i stalde for at sikre dyrevelfærd
 • Måling og reduktion af emissioner.
 • Brug af netværk og sensorer til at imødekomme øget forbrugerefterspørgsel af informationer om fødevarekvalitet og dyrevelfærd (understøttelse af ”Internet of Things”)
 • Robotter til automatisering af fødevareproduktion 

Landmand Jens Myhren har ekstra omkostninger til dyrlæge, fordi der ikke er bredbånd overalt på bedriften.  Jens udtaler endvidere, ”Jeg vil også gerne kunne brede internettet ud på andre bedrifter/lejligheder jeg har i området. Det er svært at leje huse/lejligheder ud hvis der ikke er internet.”

Ifølge en undersøgelse foretaget af brancheorganisationen DI ITEK, kan landbruget forbedre sin produktivitet med 6 % alene ved at udnytte mulighederne inden for Big Data.

Fælles for integrationen af alle disse teknologier er, at der stilles særlige krav til den datakommunikation, som er hele forudsætningen for at teknologierne virker og kan tale sammen. Det kan derfor få store konsekvenser, hvis datakommunikationen fejler - selv i kortere perioder.

Eksempelvis vil det være fatalt for en hønsefarm, hvis et ventilationsanlæg udsættes for driftstop, og det ikke øjeblikkeligt medfører en alarm. Et andet eksempel er en mælkeproducent, som ikke kan ”benchmarke” sin malkeproduktion, når datakommunikationen udebliver og derved risikerer at miste omsætning.

Det forventes, at kravene til sikker og stabil kommunikation vil stige markant i fremtiden, i takt med at udviklingen går i retning af færre men langt større bedrifter, og i takt med at flere konventionelle funktioner digitaliseres og automatisere og styringer af disse centraliseres. Derfor skal en fremtidig løsning være robust overfor strømafbrydelser og uafhængig af en enkelt netværksteknologi. Der vil derfor være store potentialer for IKT virksomheder for at byde ind med løsninger til at effektivisere og fremtidssikre det intelligente landbrug.

Kontakt Jens Erik Pedersen for yderligere information om projektet

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nationale klynge for digitale teknologier. Vi samler en lang række stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet     Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Danmark      Aalborg Kommune