Velkommen til Nyt fra BrainsBusiness juni 2016

 

Kort nyt

 

Nøgletal

9 nye medlemmer siden sidste nyhedsbrev - velkommen til AskCody, Combine, Eagle Media, Lexcon, MyDefence Communication ApS, Norcad Systems A/S, Prosa, Rocket Labs Aalborg og Trackunit A/S

1408 modtagere af nyhedsbrevet

1819 følgere på Facebook

736 følgere på LinkedIn Company Page

Sociale medier

Husk at følge med på vores sociale medier og få endnu flere nyheder fra os - hver dag!
Gør som flere af vores medlemmer - Vis dine kunder og forretningspartnere, at du er medlem af Danmarks stærkeste IKT-klynge - læg logoet herunder på din hjemmeside og link til www.brainsbusiness.dk.


 

 

Kære nyhedsbrevsmodtager!

Hermed fremsendes seneste udgave af vores nyhedsbrev "Nyt fra BrainsBusiness", hvor du kan læse de vigtigste nyheder fra den nordjyske IKT-klynge.

God fornøjelse!

 

Skarpe nyheder fra BrainsBusiness

1) BrainsBusiness vil tiltrække talenter til Nordjylland

Alle prognoser viser, at manglen på højtuddannet arbejdskraft kun vil stige i de kommende år. Der er derfor blevet oprettet en fælles Talent Attraction Management-indsats i Nordjylland, der skal sikre, at nordjyske virksomheder - herunder IKT-virksomhederne, som i mange tilfælde allerede oplever mangel på specialister til ubesatte stillinger - også i fremtiden har adgang til de medarbejdere, de har brug for.

2) Klynger skaber resultater!

"Forskning skaber værdi", "Erhvervsfællesskaber hitter", "7 X Guld: Danskerne er det bedste i Europa til at skabe erhvervsklynger" - det er blot nogle af overskrifterne i den seneste tids presseomtale af den forskel, de danske klynger har gjort for erhvervslivet. I mange tilfælde - heriblandt synspunktet "Forskning skaber værdi" skrevet af uddannelses- og forskninsgminister Ulla Tørnæs - fremhæves BrainsBusiness som et flot eksempel på en klynge, der har gjort en forskel både regionalt og nationalt. 

 

Skarpe nyheder fra medlemsvirksomhederne

1) Seluxit udvikler fremtidens IoT-teknologi

Seluxit er netop blevet medlem af AllSeen Alliance - et konsortium på tværs af industrier, som arbejder for at gøre det muligt at koble de forskellige apparater, services og apps, der udgør Internet of Things, sammen. Målet er at bidrage til udviklingen af det såkaldte AllJoyn framework, som er en af de stærkeste standarder i programlaget af IoT. 

> Læs mere på Seluxits hjemmeside

2) Dencrypt får stor ordre fra Forsvarsministeriet

Dencrypt A/S og Forsvarsministeriet har skrevet under på en fælles kontrakt om levering af moduler til kryptering af fortroligt materiale. Modulerne er baseret på Dynamic Encryption-princippet, og kontrakten har en værdi af ca. 30 mio. kr.

> Læs mere her

3) MyDefence i samarbejde med Airbus Defence and Space

MyDefence fik i april måned underskrift på partnerskabet med forsvarsgiganten Airbus Defence and Space omkring teknisk og salgsmæssigt samarbejde indenfor udvikling af produkter til elektronisk krigsførelse. Samarbejdet omhandler bl.a. beskyttelse imod vejsidebomber og ulovlig brug af droner. 

> Læs mere her

4) Nordcad Systems leverer teknologi til international succes

 Nordcad Systems har stor succes med en OrCAD®-startpakke til nystartede virksomheder, der arbejder med elektronikdesign. Blandt de virksomheder, der har haft stort udbytte af at samarbejde med Nordcad Systems, er MyDefence i Nørresundby, som via Nordcad Systems' startpakke nu kan levere avanceret elektronikdesign til deres danske og internationale kunder.

> Læs mere her

 

Skarpe nyheder fra Aalborg Universitet

1) Ekstraordinært udbud af fagpakke i netværkssikkerhed

På baggrund af stor interesse udbyder Institut for Elektroniske Systemer på AAU ekstraordinært efteruddannelsesforløb (masteruddannelse) i netværkssikkerhed i efteråret 2016.

Fagpakken Netværkssikkerhed kombinerer teori og praksis, så deltagerne bliver i stand til at forstå, analysere og løse konkrete problemstillinger inden for netværkssikkerhed. Undervisningen omfatter bl.a. teorier, teknologier og metoder inden for internetarkitektur, netværksbaserede sikkerhedstrusler, sikkerhedsprotokoller og trådløs sikkerhed samt sikkerhedsudfordringer ved opsætning af netværk.

> Læs mere om uddannelsen her

 

Skarpe nyheder fra Aalborg Kommune

1) Digitalisering giver bedre service og mere effektivitet

Aalborg Kommune har vedtaget en digitalstrategi for perioden 2016 til 2020, som skal sikre, at digitalisering giver borgere og virksomheder bedre muligheder. Strategien realiseres gennem fire indsatsområder for at understøtte vækst og bæredygtighed, bidrage til fremtidens velfærd, give nær, tilgængelig og sammenhængende service samt for at skabe enkel og effektiv administration.

For hvert indsatsområde er opstillet pejlemærker og konkrete indsatsområder. På den måde griber vi digitaliseringens muligheder og kan tilbyde bedre service for borgere og virksomheder samtidig med, at vi opnår mere effektivisering.

> Læs mere om Aalborg Kommunes digitaliseringsstrategi

2) Nordjysk samarbejde giver bedre bredbåndsdækning

Gennem Business Region North Denmark er Aalborg Kommune sammen med de øvrige 10 nordjyske kommuner og regionen blevet enige om en fælles politik for opstilling af master og fælles retningslinjer for gravetilladelser ved etablering af kabelforbindelser med bredbånd. En komplet kortlægning af den mobile bredbåndsdækning i Nordjylland er netop afsluttet for at dokumentere behovet og give udgangspunkt for dialog med teleleverandørerne.

Ved at fjerne administrative barrier og lette procedurerne ved opstilling af master eller nedgravning af bredbåndskabler banes vejen for et stærkere samarbejde med private teleleverandører omkring dækning med bredbånds internet og mobiltelefoni til glæde for virksomheder og borgere i Nordjylland.

> Læs mere om digital infrastruktur i Nordjylland

 

Sommerhilsener fra BrainsBusiness-teamet:

Berit Brendborg

E-mail

Tlf. 22 86 98 91

Birgit Nøhr

E-mail

Tlf. 29 72 07 01

Helena Peyron

E-mail

Tlf. 25 20 15 63

Iben Bondegaard Andersen

E-mail

Tlf. 20 77 16 37

Kasper Munk-Petersen

E-mail

Tlf. 22 95 60 03

 

 

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Vi samler en lang række af Nordjyllands stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet      Region Nordjylland      Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Nordjylland      Aalborg Kommune