Robotindustriens fem anbefalinger til det nye Folketing

Robotindustrien er netop kommet med fem anbefalinger til det nye Folketing med det formål at bidrage til en vækstskabende robotindustri i fremtiden. BrainsBusiness støtter op om dette tiltag, da et styrket fokus på robotindustrien vil have stor afsmittende effekt på tilknyttede brancher også - herunder naturligvis IKT-branchen som kerneteknologileverandør til robotindustrien.

De fem anbefalinger lyder som følger (kilde: Robotics-alliance.dk):

  • Skab adgang til kvalificeret arbejdskraft: Mangel på kvalificeret arbejdskraft udgør en af de største udfordringer for fremtidig vækst i den danske robotindustri.
  • Investér i forskning og udvikling: Ny viden og forskning er en altafgørende konkurrence- parameter for den danske robotindustri på det globale marked.
  • Fokusér de offentlige indsatser: Samarbejdet mellem universiteter, GTS ́er, innovationsmiljøer og virksomheder med en understøttelse fra offentlige netværks- og klyngeorganisationer er en hjørnesten i at skabe en vækstskabende robotindustri.
  • Styrk eksporten: Der er brug for en fokuseret organisering af adgang til internationale markeder og relationer med fokus på robotteknologi, der understøtter udviklingen af “global born start-ups”
  • Øg anvendelsen af robotter i Danmark: Der er behov for konkrete initiativer, der effektivt fremmer automatisering og anvendelse af robotter i industrien.

"Ud over vækst og jobskabelse i robotindustrien og produktionsindustrien vil øget fokus på automatisering have en lang række afledte effekter i form af af jobskabelse og vækst i IT-erhvervet. IT-virksomhederne vil være en central samarbejdspartner for såvel robotindustrien som for produktionsvirksomhederne, hvis digitaliseringsproces vil række ud over produktionsrobotterne til også at omfatte eksempelvis softwarerobotter (RPA), IoT-netværk, databehandlingssystemer (eksempelvis BI) og meget mere," udtaler formand for BrainsBusiness, Claus Falk.

"Vi er i BrainsBusiness allerede i gang med at øge samarbejdet med robotbranchen i Nordjylland, og vi ser frem til at udbygge dette arbejde i hele landet. IT-erhvervet arbejder netop med de digitale teknologier, der danner grundlaget for industriens digitalisering - både i form af fysiske robotter og i form af eksempelvis softwarerobotter - og vi vil som klyngeorganisation arbejde målrettet for at facilitere den dialog, netværksdannelse og samarbejde, der sikrer en vellykket overførsel af teknologi fra IT-erhvervet til industrien, sideløbende med, at vi naturligvis understøtter IT-erhvervets fortsatte udvikling, innovation og vækst såvel nationalt som internationalt," tilføjer han.

> Læs mere om robotindustriens fem anbefalinger

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nationale klynge for digitale teknologier. Vi samler en lang række stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet     Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Danmark      Aalborg Kommune