Robotindustriens fem anbefalinger til det nye Folketing

Robotindustrien er netop kommet med fem anbefalinger til det nye Folketing med det formål at bidrage til en vækstskabende robotindustri i fremtiden. BrainsBusiness støtter op om dette tiltag, da et styrket fokus på robotindustrien vil have stor afsmittende effekt på tilknyttede brancher også - herunder naturligvis IKT-branchen som kerneteknologileverandør til robotindustrien.

De fem anbefalinger lyder som følger (kilde: Robotics-alliance.dk):

  • Skab adgang til kvalificeret arbejdskraft: Mangel på kvalificeret arbejdskraft udgør en af de største udfordringer for fremtidig vækst i den danske robotindustri.
  • Investér i forskning og udvikling: Ny viden og forskning er en altafgørende konkurrence- parameter for den danske robotindustri på det globale marked.
  • Fokusér de offentlige indsatser: Samarbejdet mellem universiteter, GTS ́er, innovationsmiljøer og virksomheder med en understøttelse fra offentlige netværks- og klyngeorganisationer er en hjørnesten i at skabe en vækstskabende robotindustri.
  • Styrk eksporten: Der er brug for en fokuseret organisering af adgang til internationale markeder og relationer med fokus på robotteknologi, der understøtter udviklingen af “global born start-ups”
  • Øg anvendelsen af robotter i Danmark: Der er behov for konkrete initiativer, der effektivt fremmer automatisering og anvendelse af robotter i industrien.

"Ud over vækst og jobskabelse i robotindustrien og produktionsindustrien vil øget fokus på automatisering have en lang række afledte effekter i form af af jobskabelse og vækst i IT-erhvervet. IT-virksomhederne vil være en central samarbejdspartner for såvel robotindustrien som for produktionsvirksomhederne, hvis digitaliseringsproces vil række ud over produktionsrobotterne til også at omfatte eksempelvis softwarerobotter (RPA), IoT-netværk, databehandlingssystemer (eksempelvis BI) og meget mere," udtaler formand for BrainsBusiness, Claus Falk.

"Vi er i BrainsBusiness allerede i gang med at øge samarbejdet med robotbranchen i Nordjylland, og vi ser frem til at udbygge dette arbejde i hele landet. IT-erhvervet arbejder netop med de digitale teknologier, der danner grundlaget for industriens digitalisering - både i form af fysiske robotter og i form af eksempelvis softwarerobotter - og vi vil som klyngeorganisation arbejde målrettet for at facilitere den dialog, netværksdannelse og samarbejde, der sikrer en vellykket overførsel af teknologi fra IT-erhvervet til industrien, sideløbende med, at vi naturligvis understøtter IT-erhvervets fortsatte udvikling, innovation og vækst såvel nationalt som internationalt," tilføjer han.

> Læs mere om robotindustriens fem anbefalinger

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Vi samler en lang række af Nordjyllands stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet      Region Nordjylland      Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Nordjylland      Aalborg Kommune