Spot på Industri 4.0

Temaet i seneste udgave af AAU Matchmaker er Industri 4.0. Her kan du blandt andet læse et synspunkt fra BrainsBusiness' formand Claus Falk med titlen "Fremtidssikring af virksomheden via digitalisering" samt cases med eksempler på danske virksomheder, som er trådt ind i Industri 4.0 med stor succes - og en hjælpende hånd fra AAU.

Claus Falk skriver blandt andet:

"BrainsBusiness fungerer som brobygger mellem IT-virksomheder og AAU. Denne funktion udbygger vi nu til også at fungere som bindeled – innovationshub – mellem IT-virksomheder, IT-forskere, Smart Production-forskere og produktionsvirksomheder – for at understøtte og facilitere en vellykket digitalisering af små og mellemstore produktionsvirksomheder. 

BrainsBusiness har en unik position for at udfylde denne rolle på grund af klyngens mangeårige arbejde med at skabe netværk på tværs – både virksomhed til virksomhed og mellem virksomheder og forskere på AAU. Denne position kan med fordel også udnyttes i det nye setup, hvor BrainsBusiness og AAU Smart Production således kan fungere som "oversættere" mellem hhv. produktionsvirksomhederne og de IT-virksomheder og -forskere, som ligger inde med produkter og teknologier, der kan hjælpe virksomhederne med at gennemføre den digitale transformation. 

Som et konkret led i dette arbejde afholder vi i foråret 2018 en fælles temarække om Industri 4.0, hvor produktionsvirksomheder, IT-virksomheder og AAU-forskere er inviteret. Mødernes program vil omfatte både eksperter fra AAU Smart Production og virksomheder, som har gennemført vellykket digitalisering af arbejdsprocesser og/eller produkter." 

> Læs magasinet her

 

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nationale klynge for digitale teknologier. Vi samler en lang række stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet     Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Danmark      Aalborg Kommune