Om BrainsBusiness

Det overordnede mål for BrainsBusiness er at fastholde og udvikle Danmarks førerposition inden for digitale teknologier.
 
Den landsdækkende klynge for digitale teknologier, BrainsBusiness, er samlingspunktet for det danske IKT-miljø og den centrale brobygger mellem IKT-miljøet og de mange andre brancher, hvor digitaliseringen spiller en stadigt større rolle.
 
Klyngen udgør således en unik platform for innovation og vækst i samspillet mellem erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og borgere.
 
Vi arbejder såvel nationalt som internationalt, og vores indsatser dækker hele værdikæden fra den lille nystartede softwarevirksomhed i Vestjylland til den store koncern med afdelinger og kunder på alle verdens kontinenter.
 
Sådan arbejder  vi:
 
De digitale teknologier er nøglen til og forudsætningen for den fortsatte digitale transformation af vores samfund, samt en vigtig forudsætning for den grønne omstilling.
 
Fremtidens digitalisering skabes ikke blot af vore verdensførende digitale teknologier men også af viden om og fra teknologiernes anvendelsesområder samt bagvedliggende metoder og strategiske værktøjer. Netop evnen til at arbejde på tværs og udnytte denne kombination af fagområder er kernen i Danmarks førende position på området – og omdrejningspunktet for alt BrainsBusiness’ arbejde.


Strategisk partnerskab med it-forum

BrainsBusiness indgår i et strategisk partnerskab med it-forum. 

Vi giver dermed vores medlemmer adgang til en endnu bredere vifte af arrangementer, samarbejdspartnere og kunder. 

> Læs mere om partnerskabet her

 


3 X guld!

BrainsBusiness er i 2013, 2016 og 2019 blevet tildelt en guldmedalje af EU-kommisionen for at være en af Europas mest velfungerende klynger. I 2013 var det første gang i Danmark, den prestigefyldte medalje blev tildelt en regional klynge, og første gang, den blev givet til en IKT-klynge. 

BrainsBusiness markerer sig derved som en af de fremmeste klyngeorganisationer i Europa.


En del af Cluster Excellence Denmark

BrainsBusiness er en del af Cluster Excellence Denmark - den nationale supportfunktion for klynger og innovationsnetværk i Danmark. 

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nationale klynge for digitale teknologier. Vi samler en lang række stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet     Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Danmark      Aalborg Kommune