Samarbejdspartnere

BrainsBusiness samarbejder med en række aktører inden for forskning, uddannelse og erhvervsfremme omkring afholdelse af arrangementer, formidling af nyheder og invitationer og meget andet. Her på siderne kan du læse om vores mange samarbejdspartnere, som vi naturligvis også kan formidle kontakt til, hvis du eller din virksomhed skulle have brug for det.

 
Brancheorganisationer 

BrainsBusiness samarbejder med en række IT-brancheforeninger og IT-fora, der fungerer ligesom BrainsBusiness. Samarbejdet betyder, at medlemmer af BrainsBusiness har adgang til arrangementer i de andre IT-fora på lige fod med deres medlemmer. 

DI Digital
DI Digital


DI Digital er et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.


IT-Branchen
IT-Branchen


IT-Branchen er en forening med mange ansigter. Medlemsvirksomhederne spænder over kompetencer inden for IT, internet, nye medier, telekommunikation, elektronik og dokumentløsninger. Medlemskredsen omfatter den globale aktør og den lokale start-up med få medarbejdere. Sammen med de 5 øvrige regionale IKT-fora har BrainsBusiness siden år 2000 haft et tæt samarbejde med IT- Branchen (ITB). Konkret betyder samarbejdet, at ITB-medlemmer med hovedkontor i Danmark vest for Storebælt får betalt deres medlemskab af det lokale IKT-fora af ITB.


It-forum
It-forum


It-forum er et vidensnetværk for it-interesserede virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder i Region Midtjylland og den jyske del af Region Syddanmark. Netværket har lokale styregrupper i 8 byer i de to regioner.


IT-Forum Fyn
IT-Forum Fyn


IT-Forum Fyn er en interesseorganisation for IT-virksomheder, uddannelsesinstitutioner samt organisationer og virksomheder med interesse for IT.


Øvrige 

BrainsBusiness samarbejder med en række organisationer om at udbygge og styrke den nordjyske IKT-klynge. Samarbejdet kan tage form af fx strategisk samarbejde, fælles afholdelse af arrangementer eller gensidig kommunikation af nyheder og arrangementer.

Business Region North Denmark
Business Region North Denmark


Business Region North Denmark, eller BRN i daglig tale, er et samarbejde mellem Nordjyllands 11 kommuner og Region Nordjylland. Sammen vil vi skabe fælles vækst og udvikling for hele vores region.


CISS - Center for Indlejrede Software Systemer
CISS - Center for Indlejrede Software Systemer


CISS - Center for Indlejrede Software Systemer - er et IKT-kompetencecenter, hvis hovedformål er at bygge bro mellem forskning og industri inden for indlejret software. Centeret har rod i både Institut for Datalogi og Institut for Elektroniske Systemer og kan således tilbyde en unik kombination af hardware- og softwarekompetencer.


CONNECT Denmark
CONNECT Denmark


CONNECT Denmark er en non-profit organisation grundlagt i april 2000 med hovedsæde i København, som via sit netværk af Danmarks dygtigste erhvervsfolk yder gratis rådgivning og sparring til iværksættere og springboards.


infinIT
infinIT


infinIT er det landsdækkende netværk for innovativ udnyttelse af it. Netværket indbyder forskere og virksomheder, der arbejder med eller anvender it i hverdagen, til samarbejde og videnudveksling med det formål at skabe lige netop den viden, det danske erhvervsliv og samfund har brug for - uanset om det handler om indlejrede systemer, mobilteknologi, pervasive teknologier, fremtidens internet eller noget helt andet.


Invest in Denmark
Invest in Denmark


Invest in Denmark er en del af det danske Udenrigsministerium og yder assistance til udenlandske virksomheder, der overvejer at etablere forretningsaktiviteter i Danmark.


Novi
Novi


NOVI Management A/S fungerer som managementselskab for innovationsmiljøet NOVI Innovation A/S, NOVI Forskerpark, investeringsfonden Vækst-Invest Nordjylland A/S samt ventureporteføljen i NOVI A/S. NOVI støtter op om det nordjyske iværksættermiljø, dels gennem NOVI Innovation, der er et investeringsselskab, og gennem NOVI Forskerpark, der giver opstartsvirksomheder og højteknologiske virksomheder mulighed for at leje sig ind i NOVIs ejendomme.


Region Nordjylland
Region Nordjylland


Regionens hovedopgave er det nordjyske sundhedsvæsen. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling. Inden for IKT arbejder regionen f.eks. for at understøtte yderligere samarbejde på tværs af sektorer og myndigheder for på den måde at forbedre forholdene for virksomheder og borgere i regionen.


Science for Society 2.0
Science for Society 2.0


Science for Society 2.0 arbejder for at facilitere forskeres deltagelse i workshops og møder på tværs af fagområder.


SEA (Supporting entrepreneurship at Aalborg university)
SEA (Supporting entrepreneurship at Aalborg university)


SEA er Aalborg Universitets iværksætterorganisation. SEA arbejder målrettet på at styrke iværksætterkulturen blandt universitets studerende, kandidater og ansatte og har siden sin oprettelse i 2001 udbudt en lang række forskellige iværksætteraktiviteter.


University College Nordjylland
University College Nordjylland


Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN) arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for tre hovedområder: det sundhedsfaglige, det pædagogiske samt teknologi & business.


Væksthus Nordjylland
Væksthus Nordjylland


Væksthus Nordjylland rådgiver iværksættere og virksom-heder, der har ambitiøse planer om udvikling og vækst. Hos Væksthus Nordjylland får du gratis vejledning og sparring. BrainsBusiness har en samarbejdsaftale med Væksthus Nordjylland, der blandt andet betyder, at der afholdes fælles arrangementer, at organisationernes aktiviteter koordineres, og at man støtter op om hinandens arrangementer ved f.eks. at udbrede kendskabet til dem i netværket og på de respektive hjemmesider.


Aalborg Kommune
Aalborg Kommune


Aalborg Kommune har som mål at blive Nordjyllands handlekraftige regionshovedstad, som markerer sig både nationalt og internationalt. Blandt andet derfor er Aalborg Kommune en af hovedaktørerne bag BrainsBusiness.


Aalborg Universitet
Aalborg Universitet


Aalborg Universitet (AAU) driver undervisning og forskning til højeste niveau inden for humaniora, samfunds-, ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskab.


Internationale samarbejdspartnere

BrainsBusiness samarbejder med en række internationale partnere, enten i forbindelse med projekter eller i forbindelse med vores aktiviteter for at internationalisere de nordjyske IKT-virksomheder.

BICCnet
BICCnet


BICCnet, den bayerske IKT-klynge, har et mål om at aktivere og sammenbinde det innovations- og produktionspotentiale, der ligger i de bayerske virksomheder, forskningscentre og universiteter, samt at forbinde klyngens økosystem til samarbejdspartnere i Europa.


Business Region Göteborg
Business Region Göteborg


Business Region Göteborg arbejder for at styrke og udvikle handel og industri i Göteborg-området. BRG er en non-profit organisation, som repræsenterer 13 medlemskommuner. Organisationen hjælper virksomheder, som ønsker at starte eller udvide deres forretning i regionen, med viden og kontakter.


Digin
Digin


Digin er en af Norges største IT-klynger. Den består af omkring 70 små og mellemstore IKT-virksomheder i Sørlandet. Gennem Digin går virksomhederne sammen om at løse store opgaver for kunder med store krav.


DSP Valley
DSP Valley


DSP Valley er en uafhængig klynge inden for smarte elektroniske systemer og indlejrede løsninger. DSP valley tæller mere end 100 medlemmer: universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder, fra små iværksættervirksomheder over SMV'er til store internationale koncerner med lokale R&D-aktiviteter.


GAIA
GAIA


GAIA er sammenslutningen for elektronik og IT i Baskerlandet. Det er en privat, professionel non-profit organisation, grundlagt i 1983, som pt. består af 260 virksomheder, som tilbyder produkter og services inden for elektronik, IT og telekommunikation.


Interreg
Interreg


Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak yder støtte til fællesskandinaviske projekter, der udvikler samfundet. Interreg støtter innovation, CO2-netutral økonomi, transport og beskæftigelse.


Logistik-Initiative Hamburg
Logistik-Initiative Hamburg


Logistik-Inititative Hamburg er et omfattende virksomhedsnetværk. Organisationen blev grundlagt af repræsentanter fra industrien samt Hamburg State Ministry of Economic and Labour Affairs. Med mere end 500 aktive medlemmer fra logistikindustrien og tilknytetde sektorer er dette stærke netværk det største af sin art i Tyskland.


Tecnalia
Tecnalia


Siden grundlæggelsen i 2011 har TECNALIA været det første privatfinansierede center for anvendt forskning og teknologiudvikling i Spanien og et af de førende centre af sin slags i Europa.


Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nationale klynge for digitale teknologier. Vi samler en lang række stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet     Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Danmark      Aalborg Kommune