Adgang til nye markeder

BrainsBusiness arbejder på at hjælpe vores medlemmer ud på nye markeder over hele verden:

  • Vi har qua vores status som guldklynge adgang til forskellige samarbejdspartnere i hele Europa.
  • Vi har, på opfordring fra vores medlemmer, særligt fokus på nærrmarkeder så som Sverige, Norge og Tyskland, hvor vi eksempelvis har et tæt samarbejde med forskellige klynger omkring studieture og gensidig markedsføring af hinandens virksomheder.
  • Vi har tæt kontakt til de danske innovationscentre i eksempelvis Silicon Valley, New York og Sydkorea.

Det kan vi hjælpe med:

  • Studieture til udvalgte markeder inkl. skræddersyet matchmaking for hver enkelt deltager
  • Rundture til medlemsvirksomheder med gæster fra internationale markeder
  • Synlighed på nye markeder gennem vores samarbejdspartneres websites og sociale medier
  • Netværksarrangementer med internationale partnere på konferencer som fx Smart City Expo World Congress
  • Adgang til lån af kontorfaciliteter og mødelokaler på forskellige udenlandske markeder

Interesseret i, hvordan vi kan hjælpe dig ud på nye markeder?

Kontakt Birgit Pia Nøhr, tlf. 29 72 07 01, eller Helena Peyron, tlf. 25 20 15 63.

Dele af vores internationale aktiviteter er, mod betaling, åbne for ikke-medlemmer. Kontakt os for at høre nærmere.


DELTAGERudtalelse

"Mange af CISS’ forskningsprojekter er forankret i en teoretisk indgang til optimering. Logistikken i og omkring Hamburg Havn var derfor et oplagt sted at lede efter udfordringer og netværk. Vi fandt hurtigt et match med forskere fra Hamburg Universitet, som i deres samarbejde med Hamburg Havn kunne drage nytte af de værktøjer, vi har udviklet hos CISS.

Et konkret forskningssamarbejde er vi ikke nået til endnu, men der er sået et frø i begge lejre. Der er uden tvivl potentiale for et langsigtet samarbejde indenfor flere forskningsområder, hvor vores kompetencer supplerer hinanden".

Mads Kronborg Agesen, projektleder hos CISS, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet, om deltagelse i BrainsBusiness-studietur til Logistik Initiative Hamburg.

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.

BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, der arbejder for at støtte og udvikle den nationale klynge for digitale teknologier. Vi samler en lang række stærke private og offentlige aktører og skaber netværk og samarbejde på tværs. Kerneaktørerne bag BrainsBusiness er:

Aalborg Universitet     Business Region North Denmark      IKT-erhvervet i Danmark      Aalborg Kommune